Sympozjum historyczne w ZSE

W środę, 5 kwietnia, starosta Jerzy Żmijewski, przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Bętkowska, członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska oraz wiceprzewodniczący rady powiatu Janusz Kołodziej byli gośćmi sympozjum pt. “Młodzi wobec wyzwań historii lokalnej” zorganizowanego przez Historyczne Koło Naukowe przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej. Patronat nad sympozjum objęło Polskie Towarzystwo Historycznej Oddział w Skarżysku-Kamiennej.

Sympozjum miało na celu pokazanie lokalnej historii z perspektywy młodego człowieka. Uczniowie z czterech skarżyskich szkół przybliżyli fakty związane z historią skarżyskiego harcerstwa w latach 30. i 50. XX wieku, jak kształtował się Suchedniów na przełomie XVIII i XIX wieku, II LO we wspomnieniach dawnych uczniów oraz dziewięćdziesięcioletnią historię Zespołu Szkół Ekonomicznych.

I tak: Karol Kowalik i Alan Grzymała (ZSP Nr 1 Gimnazjum Nr 1 w Skarżysku-Kam.) przedstawili temat pt. “Wybrane źródła narracyjne do historii skarżyskiego harcerstwa w latach 30. i 50. XX wieku”. Agata Pajdo, uczennica I LO – “Suchedniów w świetle Lustracji Klucza Suchedniowskiego z lat 1789-1816”, Paulina Pietrzyk zaprezentowała pracę Adriana Donieckiego (ucznia II L.O) na temat “II Liceum. Mickiewicz we wspomnieniach uczniów”, a Paulina Obara z Zespołu Szkół Ekonomicznych omówiła “Dzieje Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej”.

Starosta Jerzy Żmijewski dziękując młodzieży za przygotowanie bardzo interesujących materiałów historycznych do sympozjum zaznaczył, że ich wysoki poziom merytoryczny świadczy przede wszystkim o skrupulatności w dochodzeniu do prawdy.

Sympozjum uświetnił występ artystyczny w wykonaniu Agaty Kołodziej uczennicy ZSE.

źródło: www.skarzysko.powiat.pl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial