System komunikacyjny – niezintegrowany!

Poniżej prezentujemy tekst Radnego Rady Powiatu Skarżyskiego – Romana Wojcieszka.

Ostatnio dużo mówi się o dofinansowaniu do budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego w Skarżysku-Kamiennej. Budowa wiaduktu nad torami, zakup ekologicznych autobusów oraz organizacja wypożyczalni rowerów i budowa ścieżek rowerowych ma ów zintegrowany system tworzyć. Przy tej okazji pozwolę sobie na kilka uwag w kwestii zasadniczej, czyli budowy wiaduktu i konsekwencji jego funkcjonowania dla skuteczności systemu.

Projekt, jak podkreślono na konferencji prasowej ,,jest odpowiedzią na problemy komunikacyjne tej części miasta”.
Czy tak w istocie jest?
Niewątpliwie największym problemem komunikacyjnym miasta są tworzące się ,,korki” na odcinku ul. Piłsudskiego od 11 Listopada do Niepodległości , szczególnie przy wyjeździe z dzielnicy Kamienna.
Przedstawiony projekt obejmuje odcinek ul. Piłsudskiego od ul.11 Listopada do ul. Tysiąclecia. Będzie polegał na budowie nowej nitki wiaduktu, ronda na skrzyżowaniu z ul. Niepodległości, budowie dojazdów w tym nowego po starej trasie ul. Towarowej, bus-pasa, zburzeniu istniejącego wiaduktu i budowie drugiej jego nitki.
Pytania i wątpliwości co do wyboru tej właśnie koncepcji są następujące:
Projekt co prawda zwiększy przepustowość tej najważniejszej przeprawy przez tory, lecz powiększy już i tak dużą koncentrację strumienia pojazdów na tej przeprawie. Nadal nie będzie w sposób satysfakcjonujący rozwiązany problem włączenia się pojazdów wyjeżdżających z Zakładów MESKO i wyjeżdżających z ul. 3 Maja w przeprawę wiaduktem – a to jest dziś drugi najbardziej bolesny problem dla kierowców.
Nie bez znaczenia będzie stworzenie wielce uciążliwych prowizorycznych jezdni na czas realizacji projektu ( min. 2 lata) – budowy dojazdów, wiaduktu, burzenia istniejącego wiaduktu i budowy drugiego – ta przeprawa będzie przecież musiała przez cały czas budowy funkcjonować!
Czy jest zatem inne rozwiązanie tego swoistego ,, naszego węzła gordyjskiego”?
Tak jest i to wielokrotnie było wskazywane przy różnych okazjach.
Za niewiele większe pieniądze ( szacunki mówią o 5 mln. zł.) można wybudować kolejną przeprawę przez tory w ciągu ul. Szydłowieckiej z wyjściem na ,,miasto” w rejonie ul. Towarowej i Kościuszki.
Jakie są zalety tej koncepcji?
1. Rozłożenie strumienia pojazdów na trzy przeprawy,
2. Zmniejszenie strumienia na istniejącym wiadukcie w ul. Piłsudskiego (przemieszczanie się z osiedla Przydworcowe na Dolną Kamienną i odwrotnie nową przeprawą),
3. Stworzenie czytelnego układu komunikacyjnego łączącego dzielnicę Kamienna z nowo budowanym węzłem ,,Skarżysko Północ” na S7 (rodzaj ,,wewnętrznej” obwodnicy) ,
4. Stworzenie dogodnych warunków komunikacyjnych dla aktywizacji terenów przemysłowych (głównie PKP),
5. Ograniczenie ruchu pojazdów ciężkich w centrum miasta,
6. Poprawa bezpieczeństwa (dwie kluczowe w tej dziedzinie jednostki: Policja i Straż Pożarna korzystałyby właśnie z tej szybkiej przeprawy, bowiem są przy niej usytuowane),
7. Tę przeprawę można realizować nie zakłócając funkcjonowania istniejącej w ul. Piłsudskiego (oczywiście ją modernizując w zakresie węzłów!)

Od Redakcji.

Obecna władza (Prezydent Miasta, Zarząd Powiatu, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego), rzuciła pomysł niczym kiełbasę wyborczą na skomplikowanie układu komunikacyjnego w naszym mieście. Układu za ciężkie pieniądze. Pieniądze, które można by spożytkować bardziej sensownie. Ale czy to kogoś obchodzi? A może chodzi o to by dokuczyć i utrudnić funkcjonowanie następnej władzy?

The following two tabs change content below.

Grzegorz Małkus

Grzegorz Małkus, Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, studia podyplomowe: Zarządzanie Nowoczesną Szkołą - Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Organizacja Pomocy Specjalnej - UJ, Sport Osób Niepełnosprawnych - AWF w Warszawie, Jakość Stanowienia Prawa - Uniwersytet Warszawski.

Ostatnie wpisy Grzegorz Małkus (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial