9.5 C
Skarżysko-Kamienna

Szeląg Batorego

Published:

Narodowy Bank polski wyemitował 7 grudnia 2016 r. kolejną monetę kolekcjonerską.

Szeląg lub talar Stefana Batorego z 1580 był pierwszą monetą bita wspólnie dla Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Od 1569 oba państwa po zawarciu Unii Lubelskiej zachowywały odrębność. Posiadały własne wojsko, sądownictwo. W 1580 roku zawarto unię monetarną ujednolicając jednostki pieniężne emitowane w Rzeczpospolitej. Wspólnym pieniądzem zostały między innymi talary, trojaki, gorsze i szelągi.

Na awersie talara widnieje półpostać króla Stefana Batorego w koronie na głowie, w zbroi, z berłem i szablą w dłoniach. Na rewersie zaś ukoronowany Orzeł z małą tarczą z herbem Batorych – Wilcze Kły – na piersiach. Moneta wchodząca w skład serii: „Historia Monety Polskiej – szeląg, talar Stefana Batorego” o nominale 20 zł zostanie wyemitowana w łącznym nakładzie nieprzekraczającym 20 tys. sztuk, a jej cena wyniesie 180 zł.

szelag_batorego3
Awers szeląga,talara Stefana Batorego. źródło: NBP
szelag_batorego4
Rewers szeląga,talara Stefana Batorego. źródło: NBP
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img