Szeląg Batorego

Narodowy Bank polski wyemitował 7 grudnia 2016 r. kolejną monetę kolekcjonerską.

Szeląg lub talar Stefana Batorego z 1580 był pierwszą monetą bita wspólnie dla Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Od 1569 oba państwa po zawarciu Unii Lubelskiej zachowywały odrębność. Posiadały własne wojsko, sądownictwo. W 1580 roku zawarto unię monetarną ujednolicając jednostki pieniężne emitowane w Rzeczpospolitej. Wspólnym pieniądzem zostały między innymi talary, trojaki, gorsze i szelągi.

Na awersie talara widnieje półpostać króla Stefana Batorego w koronie na głowie, w zbroi, z berłem i szablą w dłoniach. Na rewersie zaś ukoronowany Orzeł z małą tarczą z herbem Batorych – Wilcze Kły – na piersiach. Moneta wchodząca w skład serii: „Historia Monety Polskiej – szeląg, talar Stefana Batorego” o nominale 20 zł zostanie wyemitowana w łącznym nakładzie nieprzekraczającym 20 tys. sztuk, a jej cena wyniesie 180 zł.

szelag_batorego3

Awers szeląga,talara Stefana Batorego. źródło: NBP

szelag_batorego4

Rewers szeląga,talara Stefana Batorego. źródło: NBP

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial