SZEŚĆ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ BĘDZIE TERMOMODERNIZOWANYCH

5.860.587,97 zł kosztować będzie termomodernizacja 6 budynków użyteczności publicznej na obszarze gminy tj. Zespołu Szkół w Bliżynie, szkół podstawowych w Mroczkowie, Odrowążku i Sorbinie, budynku remizy wraz z biblioteką w Bliżynie oraz budynku urzędu gminy. Koszty kwalifikowalne projektu to 4.974.147,55 zł, w tym dotacja 4.228.705,42 zł. –Na realizację tych inwestycji czekaliśmy od dawna – nie kryje radości wójt gminy Mariusz Walachnia dodając, że decyzję o dofinansowaniu naszych zadań zarząd województwa podjął 2 sierpnia.

Projekt pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Bliżyn, z wykorzystaniem OZE, realizowany będzie ze środków EFRR w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Projekt znalazł się na liście projektów wstępnie wybranych do dofinansowania.

Celem projektu będzie głęboka, kompleksowa modernizacja sześciu budynków użyteczności publicznej, zmniejszająca zapotrzebowanie na energię o min. 30 % oraz wpływająca na poprawę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Zaprojektowane urządzenia oraz instalacje będą zgodne z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej, tj. będą charakteryzować się obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.

Inwestycja obejmować będzie przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych wraz z montażem odnawialnych źródeł energii. Przyjęte rozwiązania projektowe wynikają z opracowanych przez gminę audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznej. Oprócz prac termomodernizacyjnych zostaną przeprowadzone kapitalne remonty we wszystkich budynkach, które gmina sfinansuje wyłącznie ze środków własnych. Zakresy prac w poszczególnych budynkach przedstawiają się następująco:

Zadanie 1: Budynek Zespołu Szkól w Bliżynie

 1. 1.Ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, zmiana konstrukcji dachu,
 2. 2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 3. 3.Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów,
 4. 4.Wymiana oświetlenia na energooszczędne
 5. 5.Instalacja odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne),
 6. 6.Częściowa modernizacja instalacji c.o. (budynek wyposażony jest w kotłownię gazową o mocy 285 kW – piec c.o. VITOPLEX 100 VIESSMAN – przebudowa wykonana w roku 2002),
 7. 7.Instalacja ciepłej wody użytkowej,
 8. 8.Zagospodarowanie terenu szkolnego, parking, zieleń, itp.,
 9. 9.Kolorystyka i elementy elewacji oraz iluminacja budynku,
 10. 10.Remont wewnętrzny w całym budynku: ściany, posadzki, wewnętrzna stolarka drzwiowa, łazienki,
 11. 11.Remont kondygnacji podziemnej budynku (szatnie, korytarz, kuchnia z wyposażeniem, jadalniawyposażeniem, klasy lekcyjne, świetlica, kotłownia)

Zadanie 2: Budynek Szkoły Podstawowej w Mroczkowie

 1. 1.Ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, zmiana pokrycia dachu,
 2. 2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 3. 3.Wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 4. 4.Instalacja odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne),
 5. 5.Częściowa modernizacja instalacji c.o. (budynek wyposażony jest w kotłownię gazową o mocy 150 kW – piec c.o. BUDERUS LOGANO G434 – przebudowa wykonana w roku 2004),
 6. 6.Instalacja ciepłej wody użytkowej,
 7. 7.Remont wewnętrzny w całym budynku: ściany, posadzki, wewnętrzna stolarka drzwiowa, łazienki,
 8. 8.Kolorystyka i elementy elewacji oraz iluminacja budynku.

Zadanie 3: Budynek Szkoły Podstawowej w Sorbinie

 1. 1.Ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, zmiana pokrycia dachu,
 2. 2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 3. 3.Wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 4. 4.Instalacja odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne),
 5. 5.Zmiana systemu ogrzewania wraz z instalacją c.o. i c.w.u.
 6. 6.Wymiana instalacji c.o.
 7. 7.Remont wewnętrzny w całym budynku: ściany, posadzki, wewnętrzna stolarka drzwiowa, łazienki,
 8. 8.Kolorystyka i elementy elewacji oraz iluminacja budynku.

Zadanie 4:Budynek Szkoły Podstawowej w Odrowążku

 1. 1.Ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, zmiana pokrycia dachu,
 2. 2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 3. 3.Wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 4. 4.Instalacja odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne),
 5. 5.Modernizacja instalacji c.o. (budynek wyposażony jest w kotłownię gazową (propan-butan) o mocy 125 kW – dwa piece c.o. VITOROND VIESSMAN, cztery zbiorniki na gaz po 6,7 m3 – przebudowa wykonana w latach 2005 – 2006),
 6. 6.Instalacja ciepłej wody użytkowej,
 7. 7.Remont wewnętrzny w całym budynku: ściany, posadzki, wewnętrzna stolarka drzwiowa,
 8. 8.Kolorystyka i elementy elewacji oraz iluminacja budynku.

Zadanie 5: Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Bliżynie

 1. 1.Ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, zmiana konstrukcji dachu,
 2. 2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 3. 3.Montaż urządzeń zacieniających okna (rolety),
 4. 4.Wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 5. 5.Klimatyzacja,
 6. 6.Instalacja odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne),
 7. 7.Modernizacja kotłowni (budynek wyposażony jest w kotłownię gazową o mocy 40 kW – piec c.o. Ferrroli PEGASUS D 40 – modernizacja wykonana w roku 2009),
 8. 8.Wymiana instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej oświetleniowej,
 9. 9.Instalacja ciepłej wody użytkowej,
 10. 10.Roboty remontowe wewnątrz budynku: ściany, posadzki, wewnętrzna stolarka drzwiowa, łazienki,
 11. 11.Kolorystyka i elementy elewacji oraz iluminacja budynku.

Zadanie 6: Budynek Strażnicy OSP w Bliżynie

 1. 1.Ocieplenie ścian stropów, fundamentów, zmiana pokrycia dachu,
 2. 2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 3. 3.Wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 4. 4.Instalacja odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne),
 5. 5.Modernizacja kotłowni (budynek wyposażony jest w kotłownię gazową o mocy 40 kW – piec c.o. De Dietrich – modernizacja wykonana w roku 2003),
 6. 6.Wymiana instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej oświetleniowej,
 7. 7.Instalacja ciepłej wody użytkowej,
 8. 8.Roboty remontowe wewnątrz budynku: ściany, posadzki, wewnętrzna stolarka drzwiowa, łazienki, kuchnia, biblioteka,
 9. 9.Kolorystyka i elementy elewacji oraz iluminacja budynku.

Wartość projektu ogółem to 5 860 587,97 zł. Koszty kwalifikowalne projektu to 4 974 147,55 zł, w tym dotacja 4 228 705,42 zł.

źródło:https://www.blizyn.pl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial