Szkolenie dla pracodawców

W dniu 29 maja 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku- Kamiennej odbyło się szkolenie dla pracodawców małych zakładów pracy z terenu powiatu skarżyskiego i starachowickiego zorganizowane przez Okręgową Inspekcję Pracy w Kielcach oraz Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP w Kielcach.

W szkoleniu uczestniczyło 25 pracodawców, a każdy uczestnik mógł otrzymać „Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy” jak również uzyskać szczegółowe informacje na temat refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Procedury refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym wyjaśniła pani Joanna Trela Koordynator ds. refundacji ŚWK OHP w Kielcach. Omówiła kryteria rozpatrywania wniosku o zawarcie umowy o refundację oraz wniosku o zwrot poniesionych kosztów, przybliżyła obowiązujące przepisy prawne z zakresu refundacji, terminy, jak również wyjaśniła wątpliwości zgłaszane przez pracodawców.

Pani Joanna Trela podkreśliła zalety, jakie niesie nauka zawodu w zakładzie pracy nie tylko dla młodocianego, ale również dla pracodawcy. Przedsiębiorca szkoląc, przekazuje własne doświadczenie, umiejętności, kształtuje karierę zawodową młodego pracownika, a w efekcie zyskuje wykwalifikowanego współpracownika do swojej firmy.

Należy również pamiętać, że po wyszkoleniu młodocianego i zdaniu przez niego egzaminów, pracodawca w ciągu 3 miesięcy może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników z Urzędu Miasta lub Gminy. Wysokość kwoty dofinansowania jednego pracownika wynosi 8081,00 zł w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia obejmującym 36 miesięcy oraz 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia – w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

W spotkaniu uczestniczyła również pani Marzena Zajączkowska Komendant Hufca Pracy 13-1 w Skarżysku Kamiennej, która przybliżyła zasady działalności i funkcjonowania jednostki oraz zachęcała pracodawców do współpracy ze Świętokrzyską Wojewódzką Komendą OHP w Kielcach.

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial