9.5 C
Skarżysko-Kamienna

Szkoły wznawiają pracę. Zasady bezpieczeństwa

Published:

Uczniowie klas I-III wracają do szkół 18 stycznia. Perspektywa powrotu do nauki stacjonarnej niesie za sobą również pytanie, jakie środki zostaną wprowadzone, aby chronić zarówno uczniów, jak i nauczycieli przed zakażeniem koronawirusem.

Od 11 do 15 stycznia w całej Polsce odbywają dobrowolne i bezpłatne testy na obecność SARS-CoV-2 dla nauczycieli klas I-III. Przebadać mogą się wszyscy pracownicy szkół: administracyjni, techniczni, kierownictwo szkoły czy pracownicy dbający o czystość. Do udziału w testach, które odbywają się w 600 punktach wymazowych zgłosiło się 165 tys. osób. Pracę punktów wspomagają zespoły Wojsk Obrony Terytorialnej. To jeden z elementów, którego celem będzie zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach podstawowych, które ruszają już za kilka dni.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych

W dokumencie znaleźć można m.in. informacje zarówno o tym, kto może przyjść do szkoły, co czeka uczniów przy wejściu, w jaki sposób prowadzone będą lekcje oraz to, czy dzieci będą mogły zjeść posiłek w szkole.

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Dodatkowo uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych. Wyłącznie jeden opiekun może przyprowadzić i odebrać ze szkoły jednego ucznia.

  2. Przy wejściu do szkół ustawione zostaną pojemniki z płynem dezynfekującym oraz szczegółową instrukcją, jak z nich korzystać. Dodatkowo szkoła powinna być zaopatrzona w minimum jeden termometr do sprawdzania temperatury.

  3. Uczniowie powinni posiadać przy sobie maseczkę ochronną, która stosowana będzie podczas korzystania z przestrzeni wspólnej.

  4. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

  5. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

  6. Dzieci będą mogły korzystać ze szkolnej stołówki, jednak harmonogram spożywania posiłków musi uwzględniać podział poszczególnych klas.

Wytyczne opracowane zostały przez resort edukacji i zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Ostateczny kształt założeń zawartych w dokumencie zależny będzie przede wszystkim od przestrzegania zasad przez poszczególne szkoły.

więcej informacji pod linkiem poniżej:

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych

Related articles

Recent articles

spot_img