28.3 C
Nowy Jork

Szpital nadal w długach – interpelacja radnego

Published:

Minął już półmetek od sprawowania powiatowej władzy pod kierunkiem Starosty Jerzego Żmijewskiego i koalicji PiR, PO, SLD. Kluczową sprawą dla Powiatu Skarżyskiego jest kondycja jego szpitala. Poniżej interpelacja radnego złożona na Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego w tej sprawie w dniu 28 grudnia 2016 roku. Pełna odpowiedź na interpelację ma być udzielona na piśmie, a po jej otrzymaniu zostanie Państwu opublikowana.

Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Wysoka Rado.

Na wstępie chciałby wyrazić zadowolenie i podziękować za zrealizowaną inwestycję drogową to jest za przebudowę i modernizację dróg Szydłowieckiej i Wiejskiej. Mając świadomość z udziału w tej inwestycji środków z Rządowego Programu Rozwoju Dróg Gminnych i Powiatowych, to jednak nasz samorząd był inwestorem i sprawnie przeprowadził to zadanie. Miejmy nadzieję, że posłuży ona mieszkańcom powiatu długo i bezawaryjnie.

Dzisiejsza moja interpelacja jak wiele poprzednich dotyczy naszego szpitala i została wywołana projektem uchwały zaproponowanym przez Zarząd Powiatu w sprawie umorzenie drugiej raty pożyczki udzielonej przez Powiat dla SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej. Nie sposób po przeczytaniu projektu tej uchwały, a także w kontekście projektu uchwały budżetowej na 2017 rok, nie zadać kilku pytań. Jak wszystkim wiadomo kondycja finansowa naszego szpitala jest bardzo trudna. Zarząd Powiatu sam przyznaje ten fakt w uzasadnieniu do wspomnianej uchwały cytuję: „Mając na uwadze trudną sytuację finansową szpitala, która niesie ryzyko zakłócenia bieżącej działalności jednostki, umorzenie drugiej raty pożyczki jest zasadne”. Istotnie z przedstawionych dokumentów przez dyrektora szpitala w pismach adresowanych do Zarządu Powiatu Skarżyskiego wygląda to bardzo źle.

Za 8 miesięcy 2016 roku, wynik finansowy szpitala wyniósł (-) 3 831 373 zł, a zobowiązania łącznie wyniosły 50 519 073 zł.

Za 9 miesięcy 2016 roku, wynik finansowy szpitala wyniósł (-) 3 150 299 zł, a zobowiązania wyniosły już 51 096 046 zł.

Za 10 miesięcy 2016 roku, wynik finansowy szpitala wyniósł (-) 3 761 521 zł, a zobowiązania wyniosły aż 52 399 253 zł.

Zatem zachodzi podstawowe pytanie: jak to jest możliwe, że w ciągu tylko dwóch miesięcy zobowiązania szpitala wzrosły prawie o 2 mln zł.?! Trudno znaleźć odpowiedź na to pytanie w udzielonych wyjaśnieniach dyrektora szpitala na wyraźnie sformułowanego polecenia w piśmie wicestarosty, adresowanym do dyrektora Leszka Lepiarza. W piśmie tym jest jasne polecenie: „proszę o pisemne wyjaśnienie sytuacji ekonomiczno-finansowej ze szczególnym uwzględnieniem wyniku finansowego oraz zobowiązań finansowych”. W odpowiedzi dyrektor podał jedynie suche fakty w postaci licz. Moim zdaniem jest to delikatnie mówiąc lekceważenie organu wykonawczego Powiatu Skarżyskiego. Myślę, że jako organ stanowiący nie powinniśmy godzić się na takie spłycanie tego problemy i dlatego pozwolę sobie zadać zarówno dyrektorowi jak również Zarządowi Powiatu kilka pytań w tej sprawie.

   1. Jakie konkretne działania wdrożył w szpitalu pan dyrektor w ramach podjętej przez Radę Powiatu Skarżyskiego uchwały nr 142/XX/2016 z 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia kierunków działań restrukturyzacyjnych w szpitalu i jakie są tego pozytywne efekty? Przypomnę, że przyjęte w uchwale kierunki to: optymalizacja osobowa i usługowa, optymalizacja kosztów materiałowych oraz restrukturyzacja finansowa szpitala.

   2. Z czego wynika tak duży wzrost zobowiązań powstałych pomiędzy 30 sierpnia, 31 października 2016 roku, czy został zaciągnięty kolejny kredyt, na jakich warunkach i czy jest w ogóle prowadzony bieżący monitoring oceny ekonomiczno-finansowej szpitala?

   3. Czy umowa z dnia 27 marca 2013 roku podpisana pomiędzy Powiatem Skarżyskim, a Szpitalem Powiatowym, zawarta na mocy uchwały Rady Powiatu Nr 40/V/2011 z 24 lutego 2011 roku, została zmieniona z umowy pożyczki w formę umowy darowizny, a jeśli nie to na jakiej podstawie Zarząd Powiatu zaniechał przychodów do budżetu z tego tytułu działając tym samym, wg. mojej oceny na szkodę Powiatu Skarżyskiego? Jakie zawierał zapisy podpisany Aneks do tej umowy z 30 czerwca 2016 roku?

    Panie Starosto, szanowni państwo radni,

W istocie nie chodzi o samą kwestię umorzenie kwoty pożyczki w wysokości 468 750 zł. Jest to kwota symboliczna wobec rozmiaru kwot zadłużenia szpitala. Chodzi o zachowanie pewnych zasad przyzwoitości oraz wyrażenie sprzeciwu wobec indolencji i bezczynności. Nie można dłużej tolerować o to takiej tezy, że ogromu zła i długów narobili poprzednicy, a teraz Rząd niech się martwi i poda nam gotowe rozwiązania. Nie możemy zgadzać się na stawianie nas pod ścianą, i wymuszanie kolejnej zgody na umorzenie raty pożyczki czy pokrywanie straty bez podania nam konkretnych planów, choćby próby rozwiązania tego poważnego problemu jakim jest zadłużenie szpitala. Mam nadzieję, że już niebawem Rząd zmieni sposób finansowania powiatowych szpitali, a zarazem znajdzie sposób na wprowadzenie skutecznych menadżerów do zarządzania tymi jednostkami.

Radny Rady Powiatu

Grzegorz Małkus

Skarżysko-Kamienna, 28 grudnia 2016 r.

Grzegorz Małkus
Grzegorz Małkus
Grzegorz Małkus, Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, studia podyplomowe: Zarządzanie Nowoczesną Szkołą - Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Organizacja Pomocy Specjalnej - UJ, Sport Osób Niepełnosprawnych - AWF w Warszawie, Jakość Stanowienia Prawa - Uniwersytet Warszawski.

Related articles

Recent articles

spot_img