Szpital zostanie uratowany ?

grzegorz_malkus2

Grzegorz Małkus

Łączenia powiatowych placówek służby zdrowia nie będzie! To jest dobra wiadomość dla pacjentów i pracowników Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ, Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej, ale też Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej- Curie.

Kierunki, które proponuje Zarząd Powiatu Skarżyskiego w ramach działań naprawczych sytuacji finansowej szpitala mają polegać na: optymalizacji osobowej i usługowej, optymalizacji kosztów materiałowych i restrukturyzacji finansowej placówki. Sformułowania bardzo ogólne i mogące budzić niepewność zwłaszcza wśród pracowników szpitala, ale z pewnością wycofanie się Zarządu Powiatu z pomysłu łączenia tych jednostek jak również przekształcenia szpitala w spółkę czy oddania go w dzierżawę jest decyzją dobrą. Decyzją, która wychodzi też naprzeciw nowelizowanej ustawie o działalności leczniczej opracowywanej obecnie w Ministerstwie Zdrowia. O to głównie zabiegali też radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Skarżyskiego.

W proponowanych zmianach ustawy o działalności leczniczej i niektórych innych ustawach, ustawodawca zakłada, że publiczne placówki służby zdrowia generujące straty finansowe, nie będą przekształcane w spółki prawa handlowego, nie będzie też możliwości zbywania przez samorządy terytorialne, udziałów w takich spółkach w ilości większej niż 49 %. Chodzi o to by jednostki samorządu terytorialnego utrzymywały pełną kontrolę nad publicznymi zakładami służby zdrowia. W sytuacji gdy dana placówka będzie zwiększać swój dług, organ założycielski będzie zobowiązany pokryć stratę finansową z danego roku, przyjąć trzyletni program naprawczy lub niestety podjąć decyzję o jej likwidacji.

Intencją ustawodawcy jest by zarządzający publicznymi placówkami służby zdrowia ( w naszym przypadku dyrektor szpitala i zarząd powiatu ), odpowiedzialnie, racjonalnie i z zachowaniem standardów usług zdrowotnych, gospodarowali środkami publicznymi przekazywanymi przez NFZ ze społecznych składek społecznych na opiekę zdrowotną. Oczywiście jak każda propozycja zmian tak i ta ma swoich zwolenników i przeciwników. Z pewnością daleko jej też do ideału systemu opieki zdrowotnej, ale każdy przyzna rację, że trzeba podjąć każdą próbę naprawy tej sfery. Miejmy nadzieję, że Zarząd Powiatu Skarżyskiego i kierownictwo Powiatowego Szpitala im. Marii Skłodowskiej-Curie, staną na wysokości zadania i wykorzystają ta nową szansę.

Grzegorz Małkus

Może Ci się również spodoba

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial