Tadeusz Leon Józef Zawadzki-Zośka

Tadeusz Zawadzki, posługujący się przybranym nazwiskiem Tadeusz Zieliński, a także wieloma pseudonimami takimi jak „Kajman”, „Kotwicki”, „Lech Pomarańczowy”, „Tadeusz”, „Zośka” urodził się dnia 24 stycznia 1921 roku w Warszawie. Zmarł on natomiast w dniu 20 sierpnia 1943 roku, w Sieczychach. Był on instruktorem harcerskim, podporucznikiem AK, a także komendantem Grup Szturmowych.

W rodzinie patriotycznej

Urodził się jako syn Józefa Zawadzkiego, inżyniera chemika, późniejszego profesora, dziekana Wydziału Chemicznego, który pod ps. „Juliusz” działał w Referacie IIIc, następnie w ZO. Jego matką była Leona Zawadzka nauczycielka i działaczka oświatowa, z domu Siemieńska. Tadeusz Zawadzki uczył się początkowo w Prywatnej Szkole Powszechnej Towarzystwa Szkoły Mazowieckiej. We wrześniu 1933 roku, rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie. W „Batorym” kontynuował naukę w liceum, w klasie o profilu matematyczno-fizycznym.

Działacz harcerski

W harcerstwie działał on od jesieni 1933 roku, będąc w 23 Warszawskiej Drużynie Harcerzy im. Bolesława Chrobrego. Maturę zdał pod koniec maja 1939 roku. Po wybuchu wojny, wyruszył na wschód 6 września 1939 roku, w składzie harcerskiego batalionu marszowego Chorągwi Warszawskiej. W konspiracji był on czynny już od października 1939 roku, a kiedy skupieni wokół niego harcerze utworzyli w roku 1941 tzw. Wojenną Pomarańczarnię stanął na jej czele pod pseudonimem „Lech Pomarańczowy”. Od stycznia do lipca 1940 roku, służył jako łącznik w komórce więziennej ZWZ, zorganizowanej przez kpt. Zygmunta Hempla i Halinę Starczewską-Chorążynę, a kierowanej później przez Kazimierza Gorzkowskiego. W marcu 1941 roku, wszedł wraz z kierowaną przez siebie drużyną do Szarych Szeregów, gdzie objął tu komendę nad Hufcem Mokotów Górny w Okręgu Południe Chorągwi Warszawskiej..

Kapral podchorąży

Po ukończeniu Zastępczego Kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w styczniu 1943 roku, był on już w harcerstwie jako kapral podchorąży. Prawdopodobnie w tym czasie, z uwagi na znaczne obciążenie obowiązkami, musiał przerwać naukę kontynuowaną od 1940 roku, gdzie uczył się w Państwowej Szkole Budowy Maszyn oraz naukę chemii na Wydziale Chemii Państwowej Wyższej Szkoły Technicznej w Warszawie.

Aresztowanie

Aresztowany przypadkowo w końcu czerwca lub na początku lipca 1943 roku, przez tydzień był w poprawczym obozie pracy przy ul. Gęsiej w Warszawie. Po ukończeniu pierwszego wojennego kursu harcmistrzowskiego, otrzymał stopień harcmistrza.

Poległ w ataku na strażnicę Grenzschutzpolizei w Sieczychach koło Wyszkowa, w nocy z 20 na 21 sierpnia 1943 roku, uczestnicząc w akcji pod kryptonimem Taśma. jako obserwator.

Jego imię nosił batalion Armii Krajowej Szarych Szeregów, był to Batalion Zośka.

 

Ewa Michałowska – Walkiewicz

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial