WOT wspiera kombatantów i seniorów w procesie szczepień