Tradycyjna Wielkanoc w Polsce-konkurs

Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. „Tradycyjna Wielkanoc w Polsce – zdobione jajka inspirowane regionem świętokrzyskim.

REGULAMIN

Organizator:

Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie

Cele konkursu:

 • rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej: dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • kultywowanie tradycji wielkanocnych,
 • pobudzenie zainteresowań kulturą ludową z regionu Gór Świętokrzyskich.

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnicy wykonują prace plastyczne własnoręcznie i indywidualnie – jajko wielkanocne inspirowane wzorami regionu Świętokrzyskiego musi być pracą pełnoplastyczną.

 2. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice i formie z zachowaniem tradycyjnego wzornictwa.

 3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba w dowolnym wieku: uczeń, osoba dorosła, senior.

 4. Nadesłane prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych: dzieci do lat 9, młodzież do lat 18 i dorośli.

 5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac.

 6. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko oraz wiek autora.

 7. Prace należy złożyć w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie w terminie do 26 marca 2021 r.

 8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich, o których mowa w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 pozycja 631 j.t) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu oraz w Internecie.

 9. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 pozycja 926 j.t) w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu.

 10. Prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora.

 11. Dla autorów najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody.

Komisja Konkursowa:

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, zwana dalej Komisją.

W skład Komisji wchodzą:

 • Agnieszka Maślak – przewodniczący

 • Agnieszka Włodarczyk – Mazurek – członek

 • Grażyna Kabała – członek

Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
Komisja ocenia prace w trzech kategoriach wiekowych:

 • kategoria 1 – dzieci do lat 9,

 • kategoria 2 – młodzież do lat 18,

 • kategoria 3 – osoby dorosłe i seniorzy.

Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Prace będą udostępnione dla odwiedzających w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie oraz galerii internetowej od dnia 31.03.2021 r. Ogłoszenie wyników zamieszczone zostanie na stronie internetowej www.kuznica-suchedniow.com do dnia 1 kwietnia 2021 r.


Odbiór nagród w siedzibie organizatora
do 30 kwietnia 2021 r

The following two tabs change content below.

Może Ci się również spodoba

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial