Trwa nabór zgłoszeń do XIII edycji Nagrody Marszałka “Świętokrzyska Victoria”


30 kwietnia 2021 r. mija termin do kiedy można nadsyłać zgłoszenia do XIII edycji „Świętokrzyskiej Victorii”. Wyróżnienie ustanowione przez marszałka województwa trafi do zasłużonych w regionie osób, przedsiębiorców i samorządów.

Ideą nagrody Świętokrzyska Victoria, ustanowionej uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Celem nagrody jest również wspieranie prorozwojowych inicjatyw osób fizycznych i prawnych działających na terenie naszego regionu oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania i kreowania rozwoju regionu.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: „Samorządność” (dla gmin i powiatów), „Osobowość” (dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczników, regionalistów, itp.) i „Przedsiębiorczość”. W tegorocznej edycji zostały wprowadzone dodatkowe kryteria w kategoriach „Przedsiębiorczość” oraz „Samorządność” dotyczące działań prowadzonych na rzecz walki z COVID-19, np. ochrona stanowisk pracy lub inne dodatkowe rozwiązania przeciwdziałające rozwojowi pandemii, czy też niwelujące jej społeczno – gospodarcze skutki.

Tegoroczna edycja będzie już 13. w historii nagrody. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła przyzna po pięć nominacji w każdej kategorii, następnie wyłoni laureatów nagrody. Uroczysta gala, podczas której ogłoszone zostaną wyniki, zaplanowana została 25 czerwca 2021 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.

Formularze zgłoszeniowe i regulamin można pobrać ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego www.swietokrzyskie.pro. Zgłoszenia należy przesyłać: pocztą elektroniczną na adres swietokrzyska.victoria@sejmik.kielce.p lub pocztą tradycyjną na adres:

Gabinet Marszałka Województwa

Sekretariat Nagrody „Świętokrzyska Victoria” Pokój nr 1

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

The following two tabs change content below.

Możesz również polubić…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial