Turniej Asów w Siatkówce Plażówej

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku – Kamiennej zaprasza na Turniej “Asów” w Siatkówce Plażowej, który odbędzie się 26 sierpnia, na boisku do siatkówki plażowej przy ul.Sienkiewicza 34. Zgłoszenia przyjmowane są do 24 sierpnia 2017. Szczegóły w regulaminie turnieju

REGULAMIN

 Turniej „ASÓW” w Siatkówce Plażowej

 26 sierpień 2017 – Skarżysko-Kamienna

Kategoria OPEN

I. Sprawy ogólne

1.Organizator: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej

 1. Celem turnieju jest:

– popularyzacja siatkówki,

 • aktywne spędzenie wolnego czasu.
 1. Miejsce i termin turnieju, godz. rozpoczęcia gier:

– Orlik 2012 przy ul. Sienkiewicza 34

– 26 sierpnia 2017  r. (sobota), godz. 10.00

II. Zasady rozgrywek i najważniejsze przepisy gry

 1. System rozgrywek zależy od ilości zgłoszonych drużyn.
 2. Drużyna składać musi się z 2 zawodników
 3. Boisko o wymiarach 8 m x 8 m.
 4. Wysokość siatki 2,43 m
 5. Pozostałe przepisy zgodne z przepisami PZPS.

 III. Zasady uczestnictwa:

 1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zawodnicy nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do udziału w rozgrywkach. Udział w zawodach zawodnicy potwierdzają podpisem w formularzu zgłoszeniowym oraz regulaminem rozgrywek.
 2. W turnieju mogą brać udział osoby, które muszą mieć ukończone 16 lat.
 3. Zgłoszenia i uczestnictwo w turnieju.

– zgłoszenia drużyn do turnieju do dnia 24.08.2017r. włącznie, można dokonać drogą emailową na adres kontakt@mcsir.skarzysko.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy.

– ilość drużyn jest ograniczona

– zawodnik musi legitymować się dokumentem potwierdzającym datę urodzenia

– wpisowe wynosi 20 zł od pary (przeznaczone na nagrody dla pierwszej trójki)

IV. Nagrody

– organizator przewiduje puchary oraz nagrody pieniężne i rzeczowe.

V. Postanowienia końcowe

– każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i złożenia w dniu zawodów podpisu na oświadczeniu,

– za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada,

– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry,

– w sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy,

– nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją drużyny z turnieju.

Organizator

 MCSiR Skarżysko – Kamienna

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial