23.3 C
Nowy Jork

Turniej „ASÓW” w Siatkówce Plażowej

Published:

Kategoria OPEN

I. Sprawy ogólne

1.Organizator: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej
2. Celem turnieju jest:
– popularyzacja siatkówki,
– aktywne spędzenie wolnego czasu.
3. Miejsce i termin turnieju, godz. rozpoczęcia gier:
– Orlik 2012 przy ul. Sienkiewicza 34
– 20  sierpnia 2016 r. (sobota), godz. 09.00

II. Zasady rozgrywek i najważniejsze przepisy gry

1. System rozgrywek zależy od ilości zgłoszonych drużyn.
2. Drużyna składać musi się z 2 zawodników
3. Boisko o wymiarach 8 m x 8 m.
4. Wysokość siatki 2,43 m
5. Pozostałe przepisy zgodne z przepisami PZPS.

III. Zasady uczestnictwa:

1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zawodnicy nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do udziału w rozgrywkach. Udział w zawodach zawodnicy potwierdzają podpisem w formularzu zgłoszeniowym oraz regulaminem rozgrywek.
2. W turnieju mogą brać udział osoby, które muszą mieć ukończone 16 lat.
3. Zgłoszenia i uczestnictwo w turnieju.
– zgłoszenia drużyn do turnieju do dnia 18.08.2016r. włącznie, można dokonać drogą e-mailową na adreskontakt@mcsir.skarzysko.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy.
– ilość drużyn jest ograniczona
– zawodnik musi legitymować się dokumentem potwierdzającym datę urodzenia
– wpisowe wynosi 20 zł od pary (przeznaczone na nagrody dla pierwszej trójki)

IV. Nagrody
– organizator przewiduje puchary oraz nagrody pieniężne i rzeczowe.

V. Postanowienia końcowe

– każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i złożenia w dniu zawodów podpisu na oświadczeniu,
– za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada,
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry,
– w sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy,- nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją drużyny z turnieju.turniej asów

Organizator

MCSiR Skarżysko – Kamienna

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img