Gdzie jest obiecane 1000 miejsc pracy ? część II – Kadra zarządzająca

Prezydent zapowiadał, że będzie otaczał się profesjonalnymi menadżerami, a teraz fakty.

Prezesem MKS za poprzednika był Pan Marek Jerzy Gajewski z wykształcenia prawnik (Był doradcą prawnym wojewody. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej ZEORK w Skarżysku-Kamiennej i „Doliny Nidy” w Pińczowie. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej MPEC  sp. z o.o w Kielcach. Był prezesem zarządu PKS S.A w Kielcach) .

Prezydent Konrad Krönig na stanowisko prezesa MKS powołał podkreślam powołał, gdyż nie było konkursu na powyższe stanowisko Pana Bartosza Iskrę ( Ojciec  Pan Bartosza finansował kampanie prezydencką Kröniga) – Pan Iskra posiada wykształcenie wyższe zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dotychczasowe doświadczenie Praca u Ojca w firmie wynajem samochodów do ślubu oraz prowadzenie sklepu internetowego.

„prezesem MKS powinien zostać kompetentny menedżer, który wygra uczciwy konkurs”- powiedział Konrad Kröning źródło www.kielce.wyborcza.pl

Prezesem MPWIK był Jan Stojek wykształcenie wyższe inżynier  długoletni pracownik MPWiK – odszedł na emeryturę. MPWiK na to stanowisko również nie było konkursu Prezydent powołał Pana Łukasza Żuchowskiego ( kolega z pracy w ŚCIiTT) z wykształcenie magister  pedagogiki,  doświadczenie wiceprezes firmy związanej z organizacja targów  i prowadzenie usług gastronomicznych ( firma zarejestrowana w styczniu 2014r.) oraz członek zarządu firmy związanej drukiem materiałów handlowych i reklamowych ( firma zarejestrowana w maju 2014r) pracował również Świętokrzyskim Centrum Innowacji    i Transferu Technologii

Dyrektorem MCK  był  Pan Krzysztof Szczygieł wykształcenie wyższe ekonomista, menadżer kultury, doświadczenie animator kultury MGOK Wąchock, Kierownik WDK w Mostkach, animator kultury MOK Starachowice, prezes zarządu klubu sportowego „Swit”, prezes Fundacji Przestrzeń Kultury

Prezydent Kröning na to stanowisko powołał Panią Katarzynę Michnowską-Małek wykształcenie wyższe ukończyła ekonomię na Politechnice Radomskiej. Pani Katarzyna ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym  w Kielcach oraz studia podyplomowe  w zakresie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia w WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Doświadczenie to praca na stanowisku starszego specjalisty w Dziale Kadr   i Płac w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej.

Dyrektorem MCSIR był Pan Krzysztof Randla wykształcenie wyższe  zawodowe trenerskie „ Trener II klasy w piłce nożnej”; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach studia mgr o kierunku „ Wychowania fizycznego”; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach studia podyplomowe „ Zarządzanie i przedsiębiorczość  w oświacie, doświadczenie 2002 – 2006 dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 w Skarżysku-Kamiennej; 2006-2008 dyrektor Gimnazjum Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej; 2008-2015 dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej

Na Stanowisko dyrektora MCSiR Prezydent powołał Pana Janusza Sztompke wykształcenie wyższe (absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, doświadczenie Pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 5 i Zespole Szkół Technicznych. Prowadził również własną działalność gospodarczą,  w 1995 roku objął funkcję kierownika pływalni miejskiej w Skarżysku-Kamiennej, którą pełnił do stycznia 2015 roku.

W przypadku odwołania dyrektora MCSiR nie powołano osoby, która objęła by jego obowiązki, dlatego też dyrektor przekazał protokół zdawczo odbiorczy majątku MCSiR na Sesji Rady Miasta Przewodniczącemu Rady.

Dyrektorem Muzeum Orła Białego był Pan Tadeusz Sikora wykształcenie wyższe o kierunku Historia  na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, doświadczenie nauczyciel historii, pracownik muzeum od 2007 r.

Dyrektorem została Pani Monika Kowalczyk Kogut wykształcenie wyższe  na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  na kierunku Animator i Menedżer Kultury, studia podyplomowe z zakresu logopedii na Wydziale Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego i z emisji głosu na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie doświadczenie Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid” w Elblągu jako instruktor teatralny , Młodzieżowym Domu Kultury w Starachowicach i w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, instruktor teatralny Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowickim Centrum Kultury, Od 2008 roku pracowała w Wiejskim Domu Kultury w Mostkach jako kierownik placówki.

Dyrektorką Centrum Integracji Społecznej była Pani Karolina Gałczyńska Szymczyk wykształcenie wyższe. Ukończyła  Katolicki Uniwersytet Lubelski kierunek psychologia od 2008 pracownik CIS od 2011 dyrektor jednostki .Współtworzyła jednostkę od podstaw.

Na miejsce Pani Karoliny Prezydent Powołał Panią Edytę Garlicką  wykształcenie wyższe doktor politologii, posiada również wykształcenie ekonomiczne. Pani Edyta brała udział   w misjach w Iraku  i Afganistanie.

Co ciekawe przyczyny odwołania Pani Karoliny były wielokrotnie komentowane w mediach:

Przyczyną mojego zwolnienia jest fakt, że dostałam polecenie zatrudnienia trzech osób. Najpierw jednej, potem dwóch kolejnych, na stanowiska kierownicze. Chcąc wypełnić polecenie prezydenta, musiałabym złamać przepisy i zwolnić obecnych pracowników, którzy dobrze wywiązują się z obowiązków. Odmówiłam i straciłam pracę” – powiedziała nam Karolina Gałczyńska – Szymczyk. Jej zdaniem padła ofiarą personalnych rozgrywek

źródło:www.echodnia.eu

Teraz trochę liczb dla porównania

MKS –        za rok 2014 miał stratę wysokości  – 270 000zł

                     za rok 2015 strata wyniosła ponad –  750 000zł ( mimo większej dotacji od gminy wysokości 300 000zł,                              oszczędności na paliwie ze względu na obniżkę cen paliwa około 100 000zł)

MPWiK –        za rok 2014 zysk netto wyniósł  1 284 095zł

                –        za rok 2015 zysk netto wyniósł     649 000zł

MCK –           za rok 2014 dotacja podmiotowa gminy  1645 948 ogółem

                         za rok 2015 dotacja podmiotowa gminy 1 853 400zł

MCSiR           za rok 2014 przychody 2 502 417 koszty  2 368 456  na +133 961zł

                        za rok 2015 przychody 3 320 767 koszty  3 224 456   na + 96 311zł

Muzeum Orła Białego – za rok 2014 dotacja podmiotowa gminy   613 600

                                                 za rok 2015 dotacja podmiotowa gminy 704 000

Biblioteka       za rok 2014 dotacja podmiotowa gminy       726 315

                           za rok 2015 dotacja podmiotowa gminy       664 862

W roku 2014 dokonano restrukturyzacji biblioteki tj . zlikwidowano filie biblioteki w Szpitalu Miejskim oraz Strefie Gospodarczej. Przeniesiono również bibliotekę z budynku przy  ul Sokolej do budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 1 przy ul Sezamkowej

CIS                 za rok 2014 przychody 1 982 921 koszty  1 848 128 na + 134 793

                        za rok 2015 przychody 1 688 661 koszty 1 764 705 na – 76 044

Prezydent powołał też nową jednostkę Centrum Obsługi Inwestora. Na stanowisko Dyrektorki została powołana Pani Ewelina Kaczorowska Ukończyła Uniwersytet Warszawski (kulturoznawstwo w zakresie Turkologii) oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie (studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa) . Pracowała między innymi w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego jako starszy specjalista do obsługi projektów, a także jako główny specjalista w Oddziale Zarządzania RPO w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Ostatnim jej miejscem pracy – przed objęciem stanowiska dyrektora COI – był Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego,

Roczny koszt utrzymani COI to 820 000 wpływy z tytułu najmu w 2015r wyniosły około 200 000zł

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial