Uhonorowana przez Prezydenta RP

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski wręczyli mjr Józefie Życińskiej wojewoda Agata Wojtyszek oraz wicewojewoda Andrzej Bętkowski.

Odznaczenie zostało nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na wniosek wojewody. Doceniono m.in. wybitne zaangażowanie Pani Józefy w działalność społeczną na rzecz środowisk kombatanckich, krzewienie idei obronności kraju oraz wartości patriotycznych. Mjr w st. sp. Józefa Życińska ps. „Zośka” służyła w oddziale Jana Piwnika „Ponurego”. Po wojnie prowadziła akcje przeciwko UB oraz KBW, przez kolejne lata kontynuowała walkę z ustrojem komunistycznym. Po 1989 roku zaangażowała się w działalność kombatancką, m.in. aktywnie uczestnicząc w uroczystościach patriotycznych. Wysokie odznaczenie państwowe wręczone zostało w Bliżynie.

źródło: www.kielce.uw.gov.pl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial