Umowa na studium dla elektryfikacji linii Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko Kamienna

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego podpisał umowę dot. studium pod modernizację wraz z elektryfikacją odcinka linii kolejowej nr 25. Jest to realizacja w ramach programu Kolej Plus.

Województwo łódzkie podpisało umowę na opracowanie studium planistyczno-prognostycznego dla projektu ubiegającego się o środki Programu Kolej + pn. „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko Kamienna”. Prace zostaną zrealizowane przez konsorcjum Idom Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. oraz Idom Consulting, Engineering, Architecture S.A.U. Wartość umowy to 2 002 000.00 PLN netto. To mniej niż szacunki zamawiającego, który chciał na ten cel przeznaczyć 2 099 300.00 PLN. W przetargu wystartowało trzech oferentów.

Studium ma zostać wykonane do 8 października 2021 r.

Należy przypomnieć, że projekt elektryfikacji odcinka Skarżysko Kam. – Tomaszów Maz. przeszedł pozytywną wstępną weryfikacje w ramach Programu Kolej Plus. Wspólnie chcą go realizować dwa województwa: łódzkie i świętokrzyskie. Porozumienie w tej sprawie samorządy zawarły w sierpniu 2020 r. Podkreślano wówczas, że w przeszłości linia kolejowa nr 25 tętniła życiem i służyła do przewozu zarówno osób, jak i towarów. Na inwestycji tej skorzystaliby nie tylko mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego i Skarżyska Kam., ale także Końskich czy Opoczna.

Celem jest zakończenie elektryfikacji całego odcinka linii nr 25, o długości 88 km, w ciągu 5 lat. Elektryfikacja i modernizacja ma pociągnąć za sobą możliwość uruchomienia bezpośrednich pociągów. Tak, aby nie musiały one kończyć biegu w Opocznie.

Studium Planistyczne będzie stanowić podstawę opracowania przez PKP PLK studium projektowo-technicznego. Obejmuje to: wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, określającej w szczegółowy sposób zakres prac niezbędnych do realizacji projektu, określonych wstępnie w Studium Planistycznym wraz z oszacowaniem wstępnych kosztów Projektu. Ponadto posłuży do opracowania projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz szczegółowym kosztorysem inwestorskim, a także do pozyskania stosownych decyzji administracyjnych.

Ze środków Programu Kolej Plus, w naborze ogłoszonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe, na przywrócenie i rozwój połączeń kolejowych można uzyskać dofinansowanie w wysokości 85%, przy 15-procentowym wkładzie własnym samorządów.

The following two tabs change content below.

Możesz również polubić…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial