Uwagi do projektu budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego

Projekt, jak podkreślono na konferencji prasowej ,,jest odpowiedzią na problemy komunikacyjne tej części miasta”.

Czy tak w istocie jest?

Niewątpliwie największym problemem komunikacyjnym miasta są  tworzące  się  ,,korki”  na odcinku

  1. Piłsudskiego od 11 Listopada do Niepodległości , szczególnie przy  wyjeździe z dzielnicy Kamienna.

Przedstawiony projekt  obejmuje odcinek ul. Piłsudskiego od ul.11 Listopada do ul. Tysiąclecia.  Będzie polegał na budowie nowej nitki wiaduktu, ronda na skrzyżowaniu z ul. Niepodległości, budowie dojazdów w tym nowego po starej trasie ul. Towarowej, bus-pasa, zburzeniu istniejącego wiaduktu i budowie drugiej jego nitki.

Pytania i wątpliwości co do wyboru tej właśnie koncepcji są następujące:

Projekt co prawda zwiększy przepustowość tej najważniejszej przeprawy przez tory, lecz powiększy już  i  tak dużą koncentrację strumienia pojazdów na tej przeprawie. Nadal nie będzie w sposób satysfakcjonujący rozwiązany problem włączenia się pojazdów wyjeżdżających z Zakładów MESKO i wyjeżdzających z ul. 3 Maja w przeprawę wiaduktem – a to jest dziś drugi najbardziej bolesny problem dla kierowców.

Gel nails first appeared in the U.S. in the early 1980s, Nail art
but were met with limited success. At the time, Nail salon
the manufacturers of gel lights and the gel itself had not joined forces, summer gel nails
not yet recognizing the need to precisely match the intensity of the light to the photoinitiators in the gel.gel nail polish for sale
Nail techs and clients soon found out that ­using the wrong light or applying too much gel caused a burning sensation on the client’s fingertips.summer gel nails
Additionally, education on gel application was limited, leaving nail techs in the dark about the product, and home-use ­systems were introduced around the same time, damaging the reputation of salon-use systems by ­association.Nail care
Nail gel

( radni  Bartosz Będkowski i niżej podpisany wielokrotnie interweniowali w tej sprawie, przedstawiali też swoje propozycje)

Nie bez znaczenia będzie stworzenie wielce uciążliwych prowizorycznych jezdni na czas realizacji projektu ( min. 2 lata) – budowy dojazdów, wiaduktu, burzenia istniejącego wiaduktu i budowy drugiego  – ta przeprawa będzie przecież musiała przez cały czas budowy funkcjonować!

Czy jest zatem inne  rozwiązanie tego swoistego ,, naszego węzła gordyjskiego”?

Tak jest i to wielokrotnie w/w radni wskazywali.

Za niewiele większe pieniądze ( szacunki mówią o 5 mln. zł.)  można wybudować kolejną przeprawę przez tory w ciągu ul.Szydłowieckiej z wyjściem na ,,miasto” w rejonie ul. Towarowej i Kościuszki.

Jakie są zalety tej koncepcji?

1/ Rozłożenie strumienia pojazdów na trzy przeprawy,

2/ Zmniejszenie strumienia na istniejącym wiadukcie w ul.Piłsudskiego  ( przemieszczanie się z oś. Przydworcowe na Dolną Kamienną  nową przeprawą)

3/ Stworzenie czytelnego układu komunikacyjnego łączącego dzielnicę Kamienna z nowobudowanym węzłem ,,Skarżysko Północ” na S7 ( rodzaj ,,wewnętrznej” obwodnicy) ,

4/ Stworzenie dogodnych warunków komunikacyjnych dla aktywizacji terenów przemysłowych (głównie PKP),

5/Ograniczenie  ruchu pojazdów ciężkich w centrum miasta,

6/ Poprawa bezpieczeństwa ( dwie kluczowe w tej dziedzinie jednostki: Policja i Straż Pożarna korzystałyby właśnie z tej szybkiej przeprawy, bowiem są przy niej usytuowane),

7/ Tę przeprawę można realizować nie zakłócając funkcjonowania istniejącej w ul. Piłsudskiego

(oczywiście ją modernizując w zakresie węzłów!)

 

Roman  Wojcieszek

Exam: It is said to be enough to torture people. 6 hours, 250 questions, it can be said that the accident test will not be too 70-465 Dumps PDF high or too low. The exam should reflect the true level of the candidate (from safety to physical strength). The ISC2 website and many CISSP forums have detailed introductions and descriptions. I have no practical experience and I don’t have much to say. The database is undoubtedly the It certification exam world of Oracle certificates. Although the database may be reduced with the network industry, market demand will be reduced, but Oracle’s products are still one of the most widely used database products, and the manufacturer’s certification is naturally worth a hundred times. PMP: Project Management Professional Certification. Now network security is very hot, and there are many security certifications for various manufacturers or non-vendors. Many friends may not be able to distinguish which one is more suitable for themselves when they choose their own test path. I will share with you my own experience and hope to have Help, at the same time, I hope more friends will add and communicate with each other. SCJP can be said to be the basis of various Java certifications. ASF best dump Compared to SCJD, SCJP is more focused on testing your Java programming C_TSCM52_66 best dump concepts and capabilities. The Dumps PDF content is biased towards Java syntax and JDK content. The corresponding major course of study is the SL-275. The SCJP study/exam process is relatively relatively clear. First, the participants participate in the SL-275 training course (standard cost is roughly RMB 2,600, including exam vouchers, teaching materials), and can also be purchased separately. Answers CCSA/CCSE is moderately difficult. I took the exam early, it is version 4.0, and I read it carefully. The PMP annual salary averages $109,405, Exam Guide and the Project Management Institute (PMI) ranks dumps vce free fourth in PMP certification. PMP certification requires holders to understand the various programming languages ​​of project management. The average annual salary of the CCNP certificate is $97,038, ranking 7th in the highest salary certificate list. This certification is a useful certificate for people with at least one year of network experience, which demonstrates the holder’s ability to implement and maintain a wide area network and to work with experts to research solutions. SCJP can be said to be the basis of various Java certifications. Compared to SCJD, SCJP is more focused on testing your Java programming concepts and capabilities. The content is biased towards Java syntax and JDK content. The corresponding major course of study is the SL-275. The SCJP study/exam exam questions pdf process is relatively relatively Test clear. First, the participants participate in the SL-275 training course (standard cost is roughly RMB 2,600, including exam vouchers, teaching materials), and passforsure can ICGB exam questions and answers pdf also be purchased separately. CISSP: Registered Information Systems Security Specialist. Said that versatility is still there. Then is it an exam, depending on individual circumstances, at least learning is very worthwhile. Want to spend less. Just talk about your own ideas, please refer to them.

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial