VII Spotkania Teatralne Osób Niepełnosprawnych

21 września w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie odbyło się VII Spotkanie Teatralne Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem tegorocznej edycji, która odbyła się pod nazwą „Święci na każdy dzień”, było Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnym „Radość” oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie. Honorowy Patronat nad imprezą objęła Wojewoda Świętokrzyski, Pani Agata Wojtyszek. W czasie uroczystego otwarcia tego Spotkania oprócz Pani Wojewody był obecny Zarząd Powiatu Starachowickiego w komplecie oraz min. Kustosz Sanktuarium ks. Zbigniew Stanios , który wcześniej sprawował Mszę Świętą w intencji uczestników i aktorów tego  teatralnego spotkania. Do udziału w Spotkaniu Teatralnym zgłosiło się 7 podmiotów, grup teatralnych z Kielc, Końskich, Rudy Pilczyckiej, Starachowic i Kałkowa.

Czteroosobowe jury, pierwszą nagrodę przyznało grupie teatralnej „Altanka Świętokrzyska” z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie za przedstawienie postaci Św. Franciszka z Asyżu w inscenizacji pt. „Poverelo”. Druga nagroda przypadła grupie teatralnej „Brzask” ze Środowiskowego Domu Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach za przedstawienie sylwetki Św. Ojca Pio w inscenizacji pod takim samym tytułem. Fundatorem atrakcyjnych nagród był min. Urząd Wojewody Świętokrzyskiego. Podczas tego spotkania ustalono temat VIII Spotkań Teatralnych w 2017 roku, który będzie przebiegał pod nazwą „Świat pełen cudów”.

Sylwetkę Św. Ojca Pio przedstawiła grupa teatralna w obsadzie: Dawid Kawa, Krzysztof Kujawski, Marcin Kielian, Piotr Piwnik, Krzysztof Jangas, Konrad Kut, Janina Kozłowska, Edyta Puchała, Katarzyna Frycz, Iwona Lamek i Edward Kutera. Grupą teatralną Środowiskowego Domu Samopomocy kieruje Pan Wiesław Pożoga i Pani Dorota Zając ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach przy ul. Reja 10. Poniżej fotorelacja z tej inscenizacji.

The following two tabs change content below.

Grzegorz Małkus

Grzegorz Małkus, Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, studia podyplomowe: Zarządzanie Nowoczesną Szkołą - Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Organizacja Pomocy Specjalnej - UJ, Sport Osób Niepełnosprawnych - AWF w Warszawie, Jakość Stanowienia Prawa - Uniwersytet Warszawski.

Ostatnie wpisy Grzegorz Małkus (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial