W hołdzie poległym i pomordowanym

Pomnik poświęcony Żołnierzom Armii Krajowej, poległym i pomordowanym oraz wszystkim walczącym o niepodległą Polskę w latach 1939-1945, odsłonięto w Szydłowie. W uroczystości wzięli udział Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz p.o. szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Na obelisku umieszczono nazwiska osób, które w czerwcu 1943 roku, zostały zamordowane przez Niemców w Szydłowie. Ceremonię odsłonięcia pomnika rozpoczęto mszą świętą w intencji ofiar. Po nabożeństwie uroczystość poprzedziła inscenizacja zbrodni, jaką Niemcy popełnili na mieszkańcach Szydłowa. Po zakończeniu oficjalnych przemówień, przecięciu wstęgi, delegacje złożyły kwiaty. Uroczystość uświetniła inscenizacja historyczna oraz historycznie montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów miejscowych szkół.

 

źródło: www.kielce.uw.gov.pl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial