W Skarżysku będzie nowoczesna rehabilitacja

Modernizacja budynku i zakup specjalistycznego sprzętu medycznego – a wszystko to przy wsparciu środków unijnych, dzięki którym Oddział Rehabilitacji Stacjonarnej szpitala w Skarżysku – Kamiennej stanie się nowoczesną, spełniającą najwyższe standardy placówką.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął konkurs poświęcony wsparciu placówek leczniczych, które świadczą usługi w zakresie rehabilitacji związanej z chorobami układu kostno-mięśniowego.  Dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości  1 mln 566 tys. zł otrzymał Zespół Opieki Zdrowotnej  – Szpital Powiatowy w Skarżysku – Kamiennej.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu Oddział Rehabilitacji Stacjonarnej i Oddział Rehabilitacji Dziennej skarżyskiej lecznicy zostaną przeniesione do nowego budynku przy ul. Szpitalnej, w którym dotychczas zlokalizowany był oddział zakaźny. W ramach projektu planuje się przebudowę gmachu i zakup sprzętu medycznego do rehabilitacji.

– Jestem przekonany, że to dobrze wydane pieniądze, które służyć będą świadczeniu usług rehabilitacyjnych na jak najwyższym poziomie oraz zwiększeniu dostępu do zabiegów, przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych i leżących – mówi marszałek Andrzej Bętkowski. Podkreśla on, że dzięki realizacji projektu skróci się również czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne.

Wicemarszałek Marek Bogusławski dodaje, że projekt, który realizować będzie szpital w Skarżysku – Kamiennej to przykład tego, że świętokrzyskie placówki służby zdrowia chcą się rozwijać, poprawiać jakość świadczonych usług, a bez sprzętu wysokiej jakości jest to niemożliwe.

Projekt Modernizacja i zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji stacjonarnej w ZOZ w Skarżysku – Kamiennej, Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej – Curie współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

www.swietokrzyskie.pro

The following two tabs change content below.

Możesz również polubić…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial