Warsztat Kreacji Kariery – innowacyjna usługa dla bezrobotnych

Od 1 października br. w powiecie skarżyskim rozpocznie swoją działalność Warsztat Kreacji Kariery (WKK), w której realizowana będzie, w innowacyjnej formule, usługa doradcza dla osób bezrobotnych. Będzie to nowa komórka w strukturze organizacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy, która jak poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej dyrektor PUP Roman Białek będzie miejscem, gdzie w atmosferze otwartości i wzajemnego poszanowania osoba bezrobotna otrzyma usługę doradczą, w postaci pogłębionego poradnictwa zawodowego, dającą szansę do powrotu na rynek pracy, a jednocześnie gwarantującą intymność, dającą klientowi poczucie egalitaryzmu.

Odnosząc się do istoty tworzonego Warsztatu Kreacji Kariery starosta Jerzy Żmijewski zaznaczył, iż projekt przygotowany przez skarżyski PUP pokazuje, że samorząd powiatu skarżyskiego podchodzi odpowiedzialnie do zagadnień związanych z poszukiwaniem rozwiązań znacznego bezrobocia w powiecie.

Projekt otrzymał rekomendację Ministerstwa Rozwoju (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego) do wdrożenia go we współpracy z ekspertami Banku Światowego w zakresie doradztwa z wykorzystaniem technik badań kontrfaktycznych. Ministerstwo Rozwoju wspólnie z ekspertami realizuje projekt finansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego celem jest doskonalenie narzędzi ewaluacyjnych stosowanych przy ocenie interwencji finansowanych ze środków publicznych w obszarze rynku pracy. Ewaluacja wpływu zakłada rzetelny pomiar efektów programów rynku pracy z uwzględnieniem tego, co mogłoby zostać osiągnięte w przypadku braku wsparcia finansowego ze środków publicznych. Obecny na konferencji dr Tomasz Gajderowicz z Uniwersytetu Warszawskiego ekspert Banku Światowego podkreślił, że powiat skarżyski jest jedynym powiatem w Polsce, który, otrzymał aprobatę Banku Światowego do wdrożenia tego projektu i do przeprowadzenia rzetelnego pomiaru jego efektów na rynku pracy, ponieważ między innymi zakłada zindywidualizowane podejście do bezrobotnego. Dlatego też wyciągnięte z niego wnioski mogą znacząco wpłynąć na ocenę działalności urzędów pracy i wypracowanie nowych standardów pracy z osobami poszukującymi zatrudnienia.

Projekt zakłada stworzenie kompleksowej oferty wsparcia osoby bezrobotnej między 30 a 45 rokiem życia. Pomoc ma zostać w pełni spersonalizowana i oparta na nowej jakości partnerskiej współpracy, wykorzystaniu technik coachingowych, które w rezultacie mają prowadzić do pełnego i trwałego powrotu na rynek pracy.

Głównym działaniem projektowym będzie utworzenie Warsztatu Kreacji Kariery jako wyodrębnionej komórki w strukturze organizacyjnej skarżyskiego urzędu pracy. WKK będzie działał w nowej lokalizacji przy ulicy Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej.  W fazie testowej usługą zostanie objętych 90 osób bezrobotnych, które wcześniej zgłosiły chęć wzięcia udziału w projekcie. Pomoc będzie świadczyć na ich rzecz 2 opiekunów kariery – oddelegowanych pracowników urzędu pracy.

Projekt będzie realizowany przez 2 lata. W tym okresie na pomoc mogą liczyć nie tylko osoby bezrobotne, ale też pracodawcy zmagający się z trudnościami kadrowymi.

źródło:http://www.skarzysko.powiat.pl

The following two tabs change content below.

Mariusz Bodo

Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Ostatnie wpisy Mariusz Bodo (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial