Więcej gazu popłynie do świętokrzyskich gmin

W konferencji Polskiej Spółki Gazownictwa, pod hasłem „Rozwój sieci gazowej i gazyfikacja gmin województwa świętokrzyskiego”, uczestniczyła wojewoda Agata Wojtyszek. Spotkanie odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Podczas konferencji zostały omówione możliwe formy współpracy PSG ze świętokrzyskimi samorządami, które mogły zapoznać się z obszerną prezentacją dotyczącą możliwości gazyfikacji gmin. Przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa oraz dyrektorzy Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach zaprezentowali nową strukturę oraz strategię PSG i plany związane z województwem świętokrzyskim. Jak wynika z danych, w regionie świętokrzyskim jeszcze 40 gmin spośród 102 nie jest zgazyfikowanych.

Zależy nam, aby województwo świętokrzyskie miało coraz mniej białych plam, do których nie dociera gaz. Gazyfikacja to rozwój gospodarczy, walka ze smogiem, dlatego chcemy, aby coraz więcej osób indywidualnych jak i przedsiębiorców mogło z niej korzystać – powiedziała wojewoda. Dodała, że już dziś prowadzonych jest wiele inwestycji, a dodatkowo Polska Spółka Gazownictwa jest otwarta na kolejne oraz na współpracę z samorządami. – Współpraca ta ma pokazać, w jaki sposób można pozyskiwać środki finansowe i w efektywny sposób je wykorzystywać. Takie spotkania, jak dzisiejsze, służą takim działaniom – podkreśliła Agata Wojtyszek.

Podczas konferencji, w której wzięli udział członek zarządu PSG Tomasz Blacharski, dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach Radosław Słoniewski oraz zastępca dyrektora OZG Józef Katra, zostały podpisane listy intencyjne z trzema samorządami. Dotyczyły one budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do miejscowości Tumlin Podgród w gm. Miedziana Góra, budowy sieci gazowej średniego ciśnienia  do miejscowości Węglów w gm. Wąchock oraz budowy sieci gazowej średniego ciśnienia od miejscowości Świniary Nowe  poprzez Długołękę oraz Otokę do miejscowości Osiek w gm. Osiek. Gośćmi spotkania w urzędzie wojewódzkim byli świętokrzyscy parlamentarzyści.

źródło: www.kielce.uw.gov.pl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial