Więcej pieniędzy na drogi

Środki przyznane dla naszego województwa w ramach rządowego Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej były tematem konferencji prasowej wojewody Agaty Wojtyszek.

O zwiększeniu wsparcia na rozwój lokalnej infrastruktury drogowej poinformował 20 marca premier Mateusz Morawiecki. Rząd przeznaczy łącznie na te cele 1,3 mld, to jest o 500 mln więcej niż do tej pory było zaplanowane w budżecie.
Cele szczegółowe programu to przede wszystkim rozwój infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych do ośrodków życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego oraz terenów inwestycyjnych, a także powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych z regionalnymi i krajowymi poprzez budowę lub modernizację dróg gminnych i powiatowych oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych poprzez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, sygnalizację świetlną, itp.
Do naszego regionu trafi ponad 25,5 miliona złotych. Beneficjenci programu to gminy, w tym miasta na prawach powiatu, oraz powiaty. Forma wsparcia to dofinansowanie w postaci dotacji celowej z budżetu państwa.

źródło:http://www.kielce.uw.gov.pl

The following two tabs change content below.
Mariusz Bodo

Mariusz Bodo

Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 14 i Maja lat 6. Obecnie Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023