Więcej pieniędzy na drogi

Środki przyznane dla naszego województwa w ramach rządowego Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej były tematem konferencji prasowej wojewody Agaty Wojtyszek.

O zwiększeniu wsparcia na rozwój lokalnej infrastruktury drogowej poinformował 20 marca premier Mateusz Morawiecki. Rząd przeznaczy łącznie na te cele 1,3 mld, to jest o 500 mln więcej niż do tej pory było zaplanowane w budżecie.
Cele szczegółowe programu to przede wszystkim rozwój infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych do ośrodków życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego oraz terenów inwestycyjnych, a także powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych z regionalnymi i krajowymi poprzez budowę lub modernizację dróg gminnych i powiatowych oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych poprzez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, sygnalizację świetlną, itp.
Do naszego regionu trafi ponad 25,5 miliona złotych. Beneficjenci programu to gminy, w tym miasta na prawach powiatu, oraz powiaty. Forma wsparcia to dofinansowanie w postaci dotacji celowej z budżetu państwa.

źródło:http://www.kielce.uw.gov.pl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial