Więcej unijnych funduszy dla skarżyskiego projektu

O ponad 1,5 mln zł wzrośnie dofinasowanie z unijnych środków projektu budowy w Skarżysku – Kamiennej zintegrowanego systemu komunikacyjnego. Taką decyzję podjął obradujący dziś Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Zakup autobusów, budowa wiaduktu nad linią kolejową, wytyczenie ścieżek rowerowych – układ komunikacyjny w Skarżysku–Kamiennej dzięki wsparciu z funduszy unijnych zyska nowy wymiar. To bez wątpienia największa inwestycja drogowa realizowana w powiecie skarżyskim, która ma kluczowe znaczenie dla lokalnej społeczności.

– Podjęliśmy decyzję o zwiększeniu kwoty dofinansowania ze środków UE skarżyskiego projektu do 38 mln 243 tys. zł czyli o 1 mln 537 tys. zł – mówi marszałek Andrzej Bętkowski. – Zwrócił się o to do nas beneficjent, czyli gmina Skarżysko – Kamienna, argumentując to wzrostem kosztów projektu po rozstrzygnięciu przetargu.

Projekt Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku -Kamiennej realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej. Jego całkowita wartość wzrosła po zwiększeniu dofinansowania do 48,5 mln zł.

Warto przypomnieć, że w ramach projektu zaplanowano zakup siedmiu nowych autobusów o łącznej pojemności 630 miejsc, wdrożenie Systemu Informacji Pasażerskiej, budowę 2,4 km ścieżek rowerowych, pięciu obiektów „Bike&Ride” z 75 stanowiskami postojowym, wykonanie oświetlenia drogowego typu LED oraz budowę wiaduktu nad linią kolejową nr 8 w celu przekroczenia jej i skomunikowania ze sobą osiedli – Dolna Kamienna i Przydworcowe w Skarżysku – Kamiennej. Ważnym założeniem projektu jest nadanie priorytetu publicznej komunikacji miejskiej poprzez budowę na wiadukcie 2 km buspasów.

– Realizacja projektu to niezwykle istotne dla społeczności lokalnej przedsięwzięcie, dzięki któremu nastąpi zwiększenie udziału niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze gminy Skarżysko – Kamienna oraz podniesienie dostępności i jakości usług transportu publicznego. Jestem także przekonany, że realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i skrócenia czasu podróży – dodaje marszałek Bętkowski. – Należy również wspomnieć o wymiarze ekologicznym projektuograniczeniu emisji CO2 (o 503 ton w skali rocznej), co z pewnością wpłynie na poprawę jakości powietrza.

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla to jeden z priorytetów europejskiej polityki klimatyczno – energetycznej. To ważne działanie, szczególnie w kontekście stawianego przez samorząd województwa celu jakim jest przyjazny dla środowiska i czysty region świętokrzyski.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z powiatem skarżyskim.

www.swietokrzyskie.pro

The following two tabs change content below.

Możesz również polubić…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial