Wielki sukces uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w wojewódzkim konkursie filmowym

31 października 2017 r. rozstrzygnięty został wojewódzki konkurs filmowy „Co to znaczy być patriotą”, organizowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek i skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego. Nasze miasto w konkursie reprezentował zespół ze Szkoły Podstawowej nr 2. Uczniowie z „Dwójki” zajęli I miejsce! Celem konkursu było wzmacnianie więzi obywatelskiej, ukazywanie wzorowych postaw patriotycznych oraz promowanie umiejętności posługiwania się nowymi technologiami. Młodzi „filmowcy” mieli za zadanie ukazać w krótkim, trwającym 100 sekund filmie, czym jest dla nich patriotyzm. Zespół ze Szkoły Podstawowej nr 2 jako jedyny reprezentował nasze miasto w tym przedsięwzięciu. Podczas uroczystej gali, która odbywała się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, wręczano nagrody i dyplomy autorom zwycięskich prac. Kapituła konkursowa I miejsce przyznała zespołowi ze skarżyskiej “Dwójki”, doceniając wyjątkowość, inwencję i kreatywność w zaprezentowanym filmie. Wojewoda Świętokrzyski złożyła serdeczne podziękowania dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych, Grażynie Wódz oraz opiekunowi zespołu, Ewie Kopeć za zaangażowanie w tę ważną historycznie i społecznie inicjatywę. W skład zwycięskiego zespołu weszli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Patrycja Zięba i Wiktor Kurowski z klasy VII oraz uczniowie klasy VI: Oliwia Jarosz, Julia Kamińska, Jakub Ślęzak. Dla młodych twórców z SP nr 2 współczesny patriota ma poczucie szczególnej przynależności do narodu, do wszystkiego tego, co stanowi o jego historii, kulturze i tradycji. W swoim filmie ukazali miejsca pamięci narodowej osiedla Bór, m. in. mogiłę pomordowanych w lesie na Borze i pomnik poświęcony zbrodni katyńskiej. „Jestem Polakiem i jestem z tego dumny!” – podkreślali w swojej produkcji. Spoty konkursowe oceniali: wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, Poseł na Sejm RP Maria Zuba, Senator Krzysztof Słoń, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, Naczelnik Kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej Dorota Koczwańska-Kalita, Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. Jacek Semaniak, reżyser filmowy Konrad Łęcki oraz medioznawca Katarzyna Bernat. Cenne nagrody i dyplomy laureatom wręczyła wojewoda świętokrzyski, Agata Wojtyszek.Konkurs filmowy dla uczniów świętokrzyskich szkół zorganizowany został w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa 2017-2021 .
na podstawie: informacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Skarżysku-Kamiennej

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial