WIKLINA w Nagłowicach

Śladami mistrza Reja

 W jeden z pięknych czerwcowych dni, grupa literacka Wiklina ze Skarżyska -Kamiennej, udała się do Nagłowic, miejsca związanego z Mikołajem Rejem. Pierwsza wzmianka o Nagłowicach pochodzi z roku 1269. Wtedy to to książę Bolesław Wstydliwy, nadał wojewodzie krakowskiemu Sulkowi trzy łany ziemi w Nagłowicach i Łątczynie.

W Nagłowicach

Na początku piętnastego wieku, Nagłowice były w posiadaniu rodu Rejów. Wśród walczących pod Grunwaldem polski kronikarz Jan Długosz, wymienia rycerza Jana Reja z Nagłowic (Johannes Rey de Naglowycze de armis Okscha). W 1465 roku,  Mikołaj I. Rej, za wsie Żerniki i Brzeźno i za 1000 czerwonych złotych, nabył Nagłowice. Po jego śmierci, wieś ta przeszła na własność jego żony Barbary oraz synów Piotra i Stanisława. Piotr jako dziedzic Nagłowic, wymieniony został w kolejnym historycznym źródle z 1537 roku, jako Pan tych okolic. Jego brat Stanisław przeniósł się na Ruś, gdzie osiadł w Żurawnie nad rzeką Dniestr.

…..JAM STARY POLAK NIGDZIE NIE BYWAJĄC

JAM POLSKĘ UKOCHAŁ JAK LAS STARY ZAJĄC.…..

Synem wspomnianego Stanisława z Rusi, był poeta polski Mikołaj Rej, który odziedziczył Nagłowice po swym wuju Piotrze. W aktach pochodzących z 1545 roku, występuje on już jako dziedzic Nagłowic. Siedziba ta stała się centrum gospodarczej działalności Reja. . Po śmierci Mikołaja posiadłość odziedziczyli jego synowie. Nie wiadomo jak długo Nagłowice pozostawały w posiadaniu Rejów.

 

Ewa  Michałowska – Walkiewicz

The following two tabs change content below.
Mariusz Bodo

Mariusz Bodo

Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023
Mariusz Bodo

Ostatnie wpisy Mariusz Bodo (zobacz wszystkie)