WIKLINA w Nagłowicach

Śladami mistrza Reja

 W jeden z pięknych czerwcowych dni, grupa literacka Wiklina ze Skarżyska -Kamiennej, udała się do Nagłowic, miejsca związanego z Mikołajem Rejem. Pierwsza wzmianka o Nagłowicach pochodzi z roku 1269. Wtedy to to książę Bolesław Wstydliwy, nadał wojewodzie krakowskiemu Sulkowi trzy łany ziemi w Nagłowicach i Łątczynie.

W Nagłowicach

Na początku piętnastego wieku, Nagłowice były w posiadaniu rodu Rejów. Wśród walczących pod Grunwaldem polski kronikarz Jan Długosz, wymienia rycerza Jana Reja z Nagłowic (Johannes Rey de Naglowycze de armis Okscha). W 1465 roku,  Mikołaj I. Rej, za wsie Żerniki i Brzeźno i za 1000 czerwonych złotych, nabył Nagłowice. Po jego śmierci, wieś ta przeszła na własność jego żony Barbary oraz synów Piotra i Stanisława. Piotr jako dziedzic Nagłowic, wymieniony został w kolejnym historycznym źródle z 1537 roku, jako Pan tych okolic. Jego brat Stanisław przeniósł się na Ruś, gdzie osiadł w Żurawnie nad rzeką Dniestr.

…..JAM STARY POLAK NIGDZIE NIE BYWAJĄC

JAM POLSKĘ UKOCHAŁ JAK LAS STARY ZAJĄC.…..

Synem wspomnianego Stanisława z Rusi, był poeta polski Mikołaj Rej, który odziedziczył Nagłowice po swym wuju Piotrze. W aktach pochodzących z 1545 roku, występuje on już jako dziedzic Nagłowic. Siedziba ta stała się centrum gospodarczej działalności Reja. . Po śmierci Mikołaja posiadłość odziedziczyli jego synowie. Nie wiadomo jak długo Nagłowice pozostawały w posiadaniu Rejów.

 

Ewa  Michałowska – Walkiewicz

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial