Wniosek powiatu przeszedł ocenę formalną

Wniosek dot. „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego” złożony przez nasz powiat w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20120 został zaakceptowany pod względem formalnym i zostanie przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez komisję Oceny Projektów Oceny Merytorycznej.

Projekt obejmuje termomodernizację budynków w Skarżysku-Kamiennej takich jak: Dom Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2.

Pismo z informacją o tym, ze nasz wniosek przeszedł ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Jeśli nasz wniosek otrzyma dofinansowanie to przy udziale środków z budżetu powiatu w wysokości blisko 593 tys. zł w kolejnych trzech budynkach powiatu skarżyskiego  przeprowadzona zostanie termomodernizacja o wartości prawie 4 mln. złotych. Takie inwestycje przynoszą przede wszystkim wymierne oszczędności ekonomiczne i energetyczne związane z ogrzewaniem budynków. Zarząd Powiatu Skarżyskiego podejmując decyzję dotyczącą ubiegania się o środki na ten cel, w ramach RPO WŚ, chce doprowadzić do sytuacji, aby wszystkie budynki administrowane przez powiat miały przeprowadzoną termomodernizację – zaznacza starosta Jerzy Żmijewski.

Powiat na realizację tego zadania ubiega się o kwotę 3 359 749,79 zł (85%). Wartość całego projektu wynosi 3 952 646,81 zł.

źródło: www.skarzysko.powiat.pl

The following two tabs change content below.

Mariusz Bodo

Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Ostatnie wpisy Mariusz Bodo (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial