Wnioski na stypendia Fundacji “Daj Szansę” do piątku

Informacja prasowa

 Jeszcze tylko do piątku (13 października br.) można składać wnioski na stypendia przyznawane przez Fundację “Daj Szansę”.

Przypomnijmy: Uzdolnieni uczniowie, którzy posiadają trudną sytuację materialną mogą ubiegać się w Fundacji “Daj Szansę” o stypendia naukowo-socjalne “Żaczek”, sportowe i artystyczne na rok szkolny 2017/2018. Stypendia te przyznawane są w drodze konkursu. Uczniowie ubiegający się o stypendia muszą między innymi: posiadać wysoką średnią ocen, charakteryzować się nienaganną postawą, aktywnością społeczną oraz działalnością na rzecz środowiska i rówieśników, posiadać udokumentowane osiągnięcia artystyczne, sportowe lub w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Przy przyznawaniu stypendium brane jest także pod uwagę kryterium dochodowe (średni miesięczny dochód brutto na członka rodziny), które w tym roku wynosi 1.400 zł, a w przypadku gdy członek rodziny legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności 1.600 zł.

Szczegółowe kryteria i warunki przyznawania poszczególnych stypendiów określają regulaminy, które dostępne są na stronie internetowej www.daj-szanse.eu. Tam również dostępne są do pobrania wniosek oraz dokumenty niezbędne do załączenia do wniosku stypendialnego. Ostatecznego wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna.

Kandydaci do stypendiów składają wnioski osobiście, w siedzibie Fundacji “Daj Szansę” (ul. Konarskiego 20 pok. nr 3) do 13 października 2017 r. wyłącznie w godzinach od 13.00 do 15.30.

Zapoznaj się z regulaminami stypendiów Fundacji „Daj Szansę”

  • Program stypendialny „Żaczek” 2017/2018 – http://daj-szanse.eu/?p=1836
  • Stypendia sportowe2017/2018 – http://daj-szanse.eu/?p=1859
  • Stypendia artystyczne 2017/2018 – http://daj-szanse.eu/?p=1851

Nie przegapcie swojej SZANSY!

Z poważaniem

Jolanta Jagiełło

Wiceprezes

Fundacji „Daj Szansę”

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial