Wnioski na stypendia Fundacji „Daj Szansę” do piątku

Informacja prasowa

 Jeszcze tylko do piątku (13 października br.) można składać wnioski na stypendia przyznawane przez Fundację „Daj Szansę”.

Przypomnijmy: Uzdolnieni uczniowie, którzy posiadają trudną sytuację materialną mogą ubiegać się w Fundacji „Daj Szansę” o stypendia naukowo-socjalne „Żaczek”, sportowe i artystyczne na rok szkolny 2017/2018. Stypendia te przyznawane są w drodze konkursu. Uczniowie ubiegający się o stypendia muszą między innymi: posiadać wysoką średnią ocen, charakteryzować się nienaganną postawą, aktywnością społeczną oraz działalnością na rzecz środowiska i rówieśników, posiadać udokumentowane osiągnięcia artystyczne, sportowe lub w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Przy przyznawaniu stypendium brane jest także pod uwagę kryterium dochodowe (średni miesięczny dochód brutto na członka rodziny), które w tym roku wynosi 1.400 zł, a w przypadku gdy członek rodziny legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności 1.600 zł.

Szczegółowe kryteria i warunki przyznawania poszczególnych stypendiów określają regulaminy, które dostępne są na stronie internetowej www.daj-szanse.eu. Tam również dostępne są do pobrania wniosek oraz dokumenty niezbędne do załączenia do wniosku stypendialnego. Ostatecznego wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna.

Kandydaci do stypendiów składają wnioski osobiście, w siedzibie Fundacji „Daj Szansę” (ul. Konarskiego 20 pok. nr 3) do 13 października 2017 r. wyłącznie w godzinach od 13.00 do 15.30.

Zapoznaj się z regulaminami stypendiów Fundacji „Daj Szansę”

  • Program stypendialny „Żaczek” 2017/2018 – http://daj-szanse.eu/?p=1836
  • Stypendia sportowe2017/2018 – http://daj-szanse.eu/?p=1859
  • Stypendia artystyczne 2017/2018 – http://daj-szanse.eu/?p=1851

Nie przegapcie swojej SZANSY!

Z poważaniem

Jolanta Jagiełło

Wiceprezes

Fundacji „Daj Szansę”

 

The following two tabs change content below.

Mariusz Bodo

Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Ostatnie wpisy Mariusz Bodo (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial