23.3 C
Nowy Jork

Wojewoda Agata Wojtyszek podsumowała rok pracy

Published:

Rok pracy na stanowisku wojewody świętokrzyskiego podsumowała Agata Wojtyszek podczas konferencji prasowej w urzędzie wojewódzkim.

W trakcie spotkania, z udziałem wicewojewody Andrzeja Bętkowskiego, wojewoda przedstawiła stan wykonania swych zadań, jako przedstawiciela rządu w terenie. Jak podkreśliła, sukcesem była realizacja programu „Rodzina 500+”: wsparciem w naszym regionie objętych zostało ponad 82 tysiące rodzin, a służby wojewody przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję informacyjną w całym województwie. – Ten rządowy program to wzmocnienie polskich rodzin, poprawa ich bytu, to zachęta do tego, by nie bać się podejmować decyzji o powiększeniu swej rodziny. W województwie świętokrzyskim skorzystało z tego programu bardzo dużo rodzin z jednym dzieckiem, zaś nasze działania, we współpracy z samorządami, zaowocowały tym, że bardzo szybko dotarły do nich pieniądze – powiedziała Agata Wojtyszek.

Wojewoda mówiła o pozyskiwaniu rządowych dotacji dla województwa, m.in. blisko 41 mln zł na zadania w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, prawie 55 mln zł na odbudowę dróg zniszczonych na skutek klęsk żywiołowych, niemal 4 mln zł na realizację programu „Maluch” czy też 8 mln zł dla szpitali we Włoszczowie i Sandomierzu na budowę lądowisk dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i doposażenie placówek medycznych.

Ważnym wydarzeniem w regionie były Światowe Dni Młodzieży – m.in. opracowano plan organizacji i zabezpieczenia obchodów Dni Diecezjalnych w ramach ŚDM w naszym województwie oraz przeprowadzono szereg spotkań dotyczących przygotowania obchodów oraz zabezpieczenia medycznego ŚDM.

Agata Wojtyszek mówiła także o ważnym przedsięwzięciu towarzyszącym szczytowi NATO w Warszawie: zorganizowanych w Kielcach „Ogólnopolskich Dniach NATO”, w których udział wzięło około 3 tys. mieszkańców regionu, a także o wspieraniu wydarzeń kulturalnych. Z inicjatywy wojewody odbyło się sympozjum naukowe „Dziedzictwo Świętego Krzyża. Sacrum-kultura-natura”, inaugurujące obchody w regionie 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz zorganizowano na Świętym Krzyżu spektakl słowno-muzyczny „Pieśni łysogórskie”, przybliżający zabytki naszego piśmiennictwa.

We wszystkich powiatach regionu – jak zaznaczyła wojewoda – odbyły się spotkania informacyjne pod hasłem „Dobra szkoła”, podczas których rozmawiano z przedstawicielami organów założycielskich szkół o planowanej reformie systemu edukacji. Wojewoda podkreśliła także dobrą współpracę z wojewodami z ościennych województw, podała przykład opracowania projektu wspólnego wystąpienia wojewodów: lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego do Ministerstwa Środowiska w sprawie zmiany ustawy Prawo łowieckie w części dotyczącej szacowania szkód łowieckich, jako rządowego zadania zleconego.

źródło: www.kielce.uw.gov.pl

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img