Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej

W ramach tzw. tarczy antykryzysowej i zgodnie z decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach będzie realizował pomoc w zakresie ochrony miejsc pracy. Z pomocy będą mogli skorzystać pracodawcy m.in.: w zakresie wynagrodzeń dla pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Jako przestój ekonomiczny należy rozumieć okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy.
– Jako obniżony wymiar czasu pracy ustawodawca określa obniżony przez przedsiębiorcę o 20%, jednak nie więcej, niż do połowy, wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika.

Wnioski o wsparcie finansowe należy złożyć drogą elektroniczną. Wniosek oraz instrukcja wypełnienia wniosku znajdują się TUTAJ.

Wniosek można złożyć również drogą pisemną.
Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje, że ta droga wydłuża proces przyznawania świadczeń.

Adres do wysyłki:
Wojewódzki Urząd Pracy
Ul. Witosa 86
25-561 Kielce

W przypadku dodatkowych pytań WUP zaprasza do kontaktu:
tel. 41 36 41 652 e-mail: k.wicha@wup.kielce.pl
tel. 41 36 41 622 e-mail: p.lulek@wup.kielce.pl

źródło: www.swietokrzyskie.pro

The following two tabs change content below.

Może Ci się również spodoba

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial