11.2 C
Nowy Jork

Wsparcie finansowe na wyciągnięcie ręki

Published:

Dyrektor PUP Skarżysko-Kamienna zaprasza wszystkie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy osoby bezrobotne i pracodawców do korzystania ze wsparcia finansowego w ramach wybranych form aktywizacji zawodowej.

PRACODAWCO  jeżeli jesteś zainteresowany pomocą Urzędu Pracy skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub odwiedź nas. Wciąż czekają STAŻE, BONY STAŻOWE, BONY ZATRUDNIENIOWE, TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE ORAZ ATRAKCYJNE FINANSOWO REFUNDACJE CZĘŚCI PONIESIONYCH KOSZTÓW NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PRACODAWCÓW ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY ZATRUDNIĄ SKIEROWANĄ PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY OSOBĘ BEZROBOTNĄ DO 30. ROKU ŻYCIA.

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń pod nr tel. 41 2517 330. Odpowiemy na Twoje pytania
i dobierzemy najlepszą formę wsparcia.

OSOBY BEZROBOTNE chcące uzyskać wsparcie w powrocie na otwarty rynek pracy mogą podczas spotkania lub rozmowy telefonicznej ze swoim doradcą klienta zapytać o pomoc w wyborze najlepszej możliwości, dostępnej w ofercie aktywizacyjnej urzędu pracy.  Szczególnie zachęcamy  do skorzystania ze STAŻY, BONÓW ADRESOWANYCH DO OSÓB DO 30 R.Ż. (SZKOLENIOWYCH, STAŻOWYCH, ZATRUDNIENIOWYCH ORAZ NA ZASIEDLENIE), SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH, GRUPOWYCH.

Przypominamy także, że od 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej realizuje PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, ZWANY W SKRÓCIE POWER. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. (POWER). Obecnie prowadzimy projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (III)”, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim. W ramach projektu wsparciem zostają objęte osoby młode w wieku 18-29 lat, zrejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej jako bezrobotne, należące do I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Zachęcamy zwłaszcza do skorzystania z BONÓW STAŻOWYCH I SZKOLENIOWYCH. Osoby uczestniczące
w stażach i szkoleniach mogą liczyć na atrakcyjne stypendia.

UWAGA!  Wszystkie osoby bezrobotne, zainteresowane otrzymaniem wsparcia, które  dotąd nie kwalifikowały się do udziału w projektach, zachęcamy do kontaktu ze swoim Doradcą Klienta Indywidualnego w celu uzgodnienia warunków i nowych możliwości aktywizacji. Pomożemy
w realizacji twojego celu!

Urząd zastrzega, że w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski dotyczące aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych oraz osób do 30 r.ż.

Mariusz Bodo
Mariusz Bodo
Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Related articles

Recent articles

spot_img