Wspomnienie pilota Wojska Polskiego

Zdzisław Jakubowski

Towarzystwo Historyczno-Patriotyczne Renesans ze Skarżyska – Kamiennej, postanowiło upamiętnić osobę Zdzisława Jakubowskiego. W tym też celu dla jego właśnie osoby zorganizowano wieczorek pamięci, na którym czytano jego biografię. Na tym spotkaniu dowiedzieliśmy się, że Zdzisław Jakubowski, urodził się dnia 1 lutego 1900 roku w Tarnowie. Został on zamordowany w dniu 27 lipca 1920 roku, w okolicach wsi Krupy k. Łucka. Był on porucznikiem pilotem Wojska Polskiego II RP.

Pochodził z rodziny patriotycznej

Był on synem Józefa i Heleny z Puchalskich. Rodzice od zawsze wpajali mu wartości patriotyczne, które przełożyły się na jego decyzje. Szkołę średnią skończył w Tarnowie, jako 16 letni uczeń VI klasy gimnazjum w czerwcu 1916 roku, wstąpił do Legionów. Został on przydzielony do 3 Pułku Piechoty. Brał udział we wszystkich walkach pułku na Wołyniu, aż do końca 1917 roku. W czasie krótkich urlopów, zdawał eksternistycznie kolejne egzaminy z klasy VI i VII. W grudniu 1917 roku, rozpoczął on przyśpieszoną naukę w ostatniej klasie gimnazjum, którą ukończył w lutym 1918 roku.

W Armii Austriackiej

Po rozformowaniu Legionów, Zdzisław Jakubowski został wcielony do armii austriackiej. Pełnił on w niej służbę do końca października 1918 roku. Dnia 30 października przybył na urlop do Krakowa. Uczestniczył on zatem w rozbrajaniu wojsk austriackich na początku listopada i natychmiast wstąpił do tworzonego Wojska Polskiego. Zgłosił się on zatem do tworzonych oddziałów lotniczych w Rakowicach. Po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej, Jakubowski wraz z całą z eskadrą został przeniesiony do Przemyśla. Tutaj służył jako obserwator. W czasie walk o Lwów wielokrotnie latał do oblężonego miasta przewożąc tam amunicję i korespondencję.

W Szkole Podchorążych

W kwietniu 1919 roku, Jakubowski został oddelegowany do Szkoły Podchorążych, którą ukończył w dniu 1 czerwca w stopniu podporucznika. Po powrocie ze szkoły ponownie wstąpił do lotnictwa i już w dniu 21 czerwca 1919 roku, został mianowany podporucznikiem lotnictwa z przydziałem do Inspektora Wojsk Lotniczych. Wkrótce Zdzisław Jakubowski ukończył Francuską Szkołę Pilotów w Warszawie. W maju 1920 roku, Zdzisław Jakubowski został skierowany na kurs lotnictwa bojowego do Poznania. W czasie wojny polsko-bolszewickiej został on skierowany na front. Dnia 27 lipca 1920 roku w czasie lotu bojowego ze swoim mechanikiem st. szer. Andrzejem Antoszczakiem ich samolot został uszkodzony nad terenem nieprzyjaciela. Obaj lotnicy zostali zabici przez bolszewików.

Warto jest zatem przypominać naszym czytelnikom, takie osoby, które tak wiele dały z siebie dla ratowania Ojczyzny, kładąc na szali naszego zwycięstwa własne życie.

Ewa Michałowska  -Walkiewicz

 

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial