23.3 C
Nowy Jork

Wyprawy skarżyszczan po regionie świętokrzyskim

Published:

Wyprawy skarżyszczan po regionie świętokrzyskim

 W miniony weekend, grupa skarżyskich Miłośników Naszej Przeszłości, wybrała się do pobliskiego Ostrowca Świętokrzyskiego, by tam móc zapoznać się z historią tego miasta, które miało wiele wspólnego ze Skarżyskiem – Kamienną.

Od neolitu

Tereny dzisiejszego Ostrowca Świętokrzyskiego, zamieszkałe były już od epoki neolitu. Od średniowiecza, istniała tutaj wieś o nazwie Ostrów, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1369 roku. W niej to, wymieniony został Krystyn z Ostrowa herbu Rawa. Do niego prawdopodobnie, należała osada Ostrów i od niego pochodziła linia rodowa Rawitów. Po 1519 roku, Ostrowem zarządzali Szydłowieccy, Zborowscy, Tarnowscy i Gawrońscy.

Szesnasty wiek

Pan Ostrowa Jakub Gawroński, rozpoczął tu zakładanie miasta, na mocy przywileju Zygmunta III Wazy. W 1614 roku, powstał tu kościół parafialny, do którego na modły zjeżdżali mieszkańcy Skarżyska- Kościelnego, szczególnie niejacy Porzeczkowscy.

Wiek dziewiętnasty

Po trzecim rozbiorze Polski, miasto to zyskało nazwę Ostrowiec, który wszedł w skład monarchii habsburskiej. Po wojnie z Austrią, został on przyłączony do Księstwa Warszawskiego. Następnie po upadku Księstwa znajdował się w obrębie Królestwa Polskiego. Wówczas to, dobra ostrowieckie należały do Czartoryskich, Lubomirskich, Dobrzańskich, Cohenów, Łubieńskich, Wielopolskich. Początek XIX wieku, przyniósł przemianę małego rolniczego miasteczka, w ważny ośrodek przemysłowy w Zagłębiu Staropolskim. Dzięki odkryciu pokładów węgla brunatnego działała już huta żelaza, w pobliskiej Kuźni. Od 1830 roku, wymieniane są w dobrach także kopalnie rudy żelaza. W 1837 roku, rozpoczęto budowę nowej huty żelaza należącą do inż. Antoniego Klimkiewicza. Odtąd w sąsiedztwie Ostrowca, koncentrowały się liczne zakłady przemysłowe. W 1826 roku, uruchomiono pierwszą w Królestwie Polskim cukrownię, a pięćdziesiąt lat później, do miasta dotarła kolej żelazna z Radomia.

Republika Ostrowiecka

W czasie rewolucji 1905 roku, w Ostrowcu doszło do masowych wystąpień robotniczych, których kulminacją było proklamowanie 27 grudnia „Republiki Ostrowieckiej”. Doszło wtedy, do przejęcia władzy w mieście oraz w sąsiednich powiatach przez struktury PPS pod przywództwem Ignacego Boernera. W połowie stycznia 1906 roku, Republika upadła.

Okres międzywojnia

 W okresie międzywojennym, Ostrowiec rozwijał się dzięki inwestycjom związanym z budową Centralnego Okręgu Przemysłowego. W tymże roku miasto zostało wydzielone z powiatu opatowskiego i otrzymało status powiatu miejskiego.

Okupacja

Wojska niemieckie we wrześniu 1939 roku, zajęły Ostrowiec. W październiku został on już włączony do dystryktu radomskiego Generalnego Gubernatorstwa. W ostrowieckim getcie okupanci zamknęli ok. 16 tysięcy Żydów, którzy w większości zamordowano w obozie zagłady w Treblince. W czasie okupacji miasto było ważnym ośrodkiem działalności polskiego ruchu oporu; produkowano tutaj broń i wydawano prasę konspiracyjną. Do niej to także pisali mieszkańcy Skarzyska Kmaiennej, a byli to Władysław Ćwiękalski i Jan Piechota.

Po II wojnie światowej, Ostrowiec Świętokrzyski ponownie rozwijał się jako ośrodek przemysłu ciężkiego. W 1954 roku, przyłączono do niego okolicznych kilka miejscowości, w tym Częstocice i dawne miasto Denków.

Skarżyscy Miłośnicy Naszej Przeszłości, mogli się delektować zwiedzaniem ostrowieckiego Pałacu Tarnowskich, który jest chlubą całego miasta

Ewa Michałowska- Walkiewicz

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img