Wystawa “60 lat Środowiska Ponury-Nurt”

15 września 1957 r. na Polanie Wykusie odbyło się spotkanie żołnierzy Armii Krajowej, którzy walczyli w okresie II wojny pod dowództwem por. Jana Piwnika ps. „Ponury” a następnie mjr Eugeniusza Kaszyńskiego ps. „Nurt”. Poświęcono wtedy kapliczkę z wizerunkiem Matki Boskiej Bolesnej. Na jej ścianach umieszczono 123 pseudonimy poległych podczas wojny żołnierzy. Z biegiem lat na murku otaczającym kapliczkę umieszczono tabliczki z imionami, nazwiskami i pseudonimami zmarłych żołnierzy Zgrupowania. Było to możliwe, gdyż po śmierci Józefa Stalina w 1953 represje wobec żołnierzy A.K powoli zamierały.

W 2017 roku mija 60 rocznica powstania środowiska żołnierzy A.K, które obecnie nosi nazwę; Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”-”Nurt”. Początkowo spotkania na Wykusie odbywały się w rocznicę październikowej obławy na oddziały dowodzone przez por. Piwnika w 1943 r. W 1969 roku postanowiono, że spotkania środowiska będą się odbywać w rocznicę śmierci „Ponurego” pod Jewłaszami (16 czerwca 1944). Przez 60 lat powstała duża ilość zdjęć, dokumentujących historię Środowiska.

W czerwcu 2017 powstała wystawa plenerowa dokumentująca „60 lata Środowiska Ponury-Nurt”. Prezentowana była w Starachowicach, Wąchocku a obecnie do końca sierpnia można ja obejrzeć w Muzeum im. Orła Białego w Skarżyska-Kamiennej.

Wystawa powstała przy wsparciu finansowym Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial