Wystawa fotografii Papieża Polaka

Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek zaprasza na wystawę „Pielgrzym Tysiąclecia” do Muzeum Narodowego w Kielcach. Na ekspozycję prezentowaną w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich składa się ponad trzysta fotografii przedstawiających Ojca Świętego Jana Pawła II. Wystawę można oglądać od 3 czerwca do 2 lipca 2017 roku. Wstęp wolny.

Podczas konferencji prasowej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda poinformowała, że wyjątkowe zdjęcia, pochodzące ze zbiorów Servizio Fotografico de L’Osservatore Romano, przedstawiają Papieża – Polaka w różnych aspektach: jako niekwestionowany autorytet moralny, głoszący uniwersalne wartości wszystkim ludziom bez względu na światopogląd, wyznanie czy rasę, jako polityka, który dzięki poświęceniu, pokorze i miłości wywarł wielki wpływ na kształt dzisiejszego świata, a także jako człowieka, który doświadczając trudu i samotności oddaje swoje życie innym.

Ekspozycja podzielona została na dwadzieścia jeden działów, począwszy od momentu wyboru Karola Wojtyły, poprzez pielgrzymki do najdalszych zakątków świata, spotkania z wiernymi i wyznawcami innych religii, niezapomniane spotkania Papieża z dziećmi i młodzieżą, oficjalne wizyty głów państw i przywódców czy obchody Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa, aż do uroczystości Wielkiego Tygodnia w 2005 roku. Szczególnym działem jest cykl poświęcony pielgrzymkom Ojca Świętego do Ojczyzny.

Powstanie tak wyjątkowej wystawy nie byłoby możliwe bez pomocy ówczesnego osobistego kapelana Jana Pawła II, J.E. ks. Kardynała Stanisława Dziwisza. Ekspozycję wzbogacają i uzupełniają cytaty z homilii, wiersze oraz fragmenty nagrań ze słowami Papieża, skierowanymi do wiernych. Wydarzenie to objęła patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

W konferencji prasowej w urzędzie wzięli także udział: Jerzy Michalski – właściciel wystawy, Agnieszka Kowalska-Lasek – zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach oraz ksiądz Mirosław Cisowski – rzecznik Kurii Diecezjalnej w Kielcach.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial