Wywiad z Krzysztofem Ligowskim

Zaczął Pan swoją przygodę z powiatem skarżyskim 32 lata temu, jak to wszystko się zaczęło, bo pochodzi pan przecież z Tomaszowa Lubelskiego?

…ale moja żona pochodzi ze Skarżyska! (śmiech). Faktycznie pochodzę z lubelszczyzny, jednakże od ponad trzydziestu lat z własnego wyboru mieszkam i pracuję  w Łącznej  i odtąd jest to mój dom. Kocham Góry Świętokrzyskie i ludzi, którzy tu żyją. Studiowałem na Akademii Medycznej w Lublinie. Przybywając tutaj w 1986 roku wszystko wyglądało inaczej, był inny ustrój polityczny, który nie wpływał korzystnie  na rozwój ówczesnego województwa kieleckiego. Później nastąpiły trudne lata 90-te i przemiana ustrojowa, następnie przystąpienie do UE i rozwój Polski. Niestety nasze województwo samorządowe zarządzane poprzez włodarzy związanych m.in. z PSL i PO nie wykorzystało wszystkich szans, aby stać się regionem konkurencyjnym, atrakcyjnym dla mieszkańców i odwiedzających nas turystów, dlatego po raz kolejny startuję do Rady Powiatu z nadzieją, że tym razem zwycięży szansa na lepsze jutro z pomysłem i zespołem ludzi, którzy mają w sercu dobro wspólne i drugiego człowieka. Chcemy wykorzystać znakomite zarządzanie budżetem państwa i koniunkturę do szybszego rozwoju regionu, co przy wsparciu rządu jest realne.  Umiejętne czytanie potrzeb swojej społeczności lokalnej to podstawa zarządzania, gdyż potrzeby bywają bardzo zróżnicowane. Gdybyśmy mieli wskazać trend, to po latach wyzwań, związanych z tzw. twardą polityką miejską, zaczyna się okres, w którym samorządy znaczniej przykładają coraz większą wagę do polityk społecznych. To przez co rozumie się jakość życia, to teraz największe wyzwanie dla samorządu .

Z czego wynika pana zainteresowanie i zaangażowanie w sprawy publiczne?

Dobre pytanie. Jestem lekarzem i od zawsze pracuję z ludźmi.  Często lekarz to nie tylko osoba która pomaga w kuracji i stawia diagnozę, ale niejednokrotnie bywa, że słuchamy historii ludzi, ich problemów, które są przyczyną ich zmartwień czy chorób. Dlatego znając problemy mieszkańców postanowiłem działać w sferze publicznej. Wiem gdzie leżą ludzkie troski i szukam rozwiązań, jednak aby te nastąpiły potrzeba odważnych zmian, które pozwolą na rozwój powiatu skarżyskiego. Dlatego wierzę, że dzięki dobrej współpracy samorządu na poziomie lokalnym, tj. gminnym i powiatowym z regionalnym wojewódzkim, przy wsparciu ośrodków centralnych, możliwe jest intensywniejsze lokowanie środków w powiecie skarżyskim.

Działa pan również na rzecz dzieci w Gminie Łączna.

Zgadza się, wspieram działania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które pomaga dzieciom z rodzin biednych, o których zapomniał system lub narzędzia wsparcia dla rodzin były nieefektywne. Warto jednak zauważyć, ze po wprowadzeniu programu 500+ wiele dobrego zadziało się w sferze wychodzenia z biedy najmłodszych. Jest to też jeden z powodów dla których wspieram działania rządu premiera Morawieckiego, ponieważ pokazuje, ze można racjonalnie dzielić środki budżetowe i pomagać tym najsłabszym w bardziej godnym życiu. Dodatkowo środki z programów społecznych wpływają na wzrost konsumpcji i pozytywnie wpływają na całą gospodarkę Polski. W Towarzystwie działam jednak dalej, ponieważ nadal są dzieci, które czekają na swoją szansę, na lepsze jutro – działanie na rzecz słabszych ma wielką wartość i w ten sposób realizuję swoją misję niesienia pomocy innym. Staram się pomagać nie tylko dzieciom, ale również seniorom, których w naszych gminach coraz więcej. Dużo czasu spędzam też wśród moich podopiecznych w Domu Opieki Społecznej – ich wdzięczność jest naprawdę nieoceniona. Jest to zawsze radość spotkania z drugim człowiekiem.

Które sprawy samorządu powiatowego są panu szczególnie bliskie?

W życiu staram się w każdej sytuacji znaleźć złoty środek. Wiem, że zmiany wymagają czasu – trzeba ćwiczyć cnotę cierpliwości – długo ją ćwiczyłem będąc stale w opozycji w radzie powiatu skarżyskiego. Jednak pozostałem wierny swoim ideałom, niemniej teraz to jest ten czas i już najwyższa pora na wyzwania , na   działania – we współpracy z Rządem i Samorządem – bez patrzenia na koneksje partyjne. Nasz powiat, nasza Gmina potrzebuje takiej szansy, tak jak cała Polska –  na dotrzymanie obietnic, które z mojej strony są krótkie, ale konkretne. Po pierwsze będę starał się o POPRAWĘ JAKOŚCI EDUKACJI – bo to, jak i w jakich warunkach będzie kształciło się nasze młode pokolenie, da nam szansę na rozwój w przyszłości. Kluczem do poprawy jakości edukacji w powiecie skarżyskim jest CZŁOWIEK – przywrócenie roli nauczyciela jako wzoru, który za swoją inicjatywę będzie nagradzany, a za pasje szanowany i podziwiany – nie ma miejsca w szkole na przeciętność. Po drugie jestem lekarzem więc leży mi na sercu KONDYCJA SŁUŻBY ZDROWIA.  Mam tu na myśli zadłużenie szpitala powiatowego w Skarżysku – wiem, że szpital w Skarżysku nie jest najpopularniejszy i większość z nas korzysta z innych placówek leczniczych – ale to NASZ SZPITAL – utrzymywany z naszych środków – jeżeli jest zadłużony na 56 mln zł to my WSZYSCY SPŁACAMY TEN DŁUG. A przez to nie ma środków na budowę dróg powiatowych czy poprawę jakości świadczonych usług opiekuńczo zdrowotnych w powiecie. Tylko racjonalne i przejrzyste (transparentne ) zarządzanie pozwoli na redukcję długów. I w ten sposób przechodzimy do mojego trzeciego obszaru, w którym chcę działać – DROGI. Wiem, ze po zmianie filozofii władz w Starostwie zadbamy o drogi i pobocza, aby były bezpieczne i niezawodne zwłaszcza w tych miejscowościach, które od lat borykaja się  z komunikacyjną infrastrukturą. Aby  jednak było to  możliwe potrzeba mojej ostatniej obietnicy na rzecz której działam od wielu lat, to jest WSPÓŁPRACY –  od wielu lat związany jestem z Prawem i Sprawiedliwością, jednak mimo różnic i antagonizmów z różnymi opcjami politycznymi staram się znaleźć nić porozumienia – postawić diagnozę która da nadzieję,  szukać rozwiązań dobrych dla mieszkańców powiatu i nadal tak będę działał. Wiem też, że aby Powiat i Gmina  rozwijały się nie potrzeba polityki partyjnej lecz gigantycznej pracy, przy tym silnej i uczciwej współpracy między Starostą – Wójtem- Marszałkiem, ale przede wszystkim trzeba  współpracować z Instytucjami Centralnymi – które dają rękojmię  pomocy w przeprowadzaniu zadań, w znalezieniu dodatkowych środków na realizowanie ambitnych przedsięwzięć z dziedziny infrastruktury i gospodarki. Niedaleko w Starachowicach, mamy Specjalną Strefę Ekonomiczną – czemu jej nie ma w naszym powiecie!?

Panie Krzysztofie proszę opowiedzieć o swoich zainteresowaniach poza miejscem pracy i dlaczego warto na Pana głosować?

Ze względu na dość stacjonarny tryb pracy i ograniczony zasób czasu staram się spędzać czas aktywnie i z rodziną. Od kilku lat gramy w siatkówkę na hali w Łącznej, ale moją prawdziwą pasją jest tenis oraz gra w brydża, która wymaga umiejętności liczenia, ale także współpracy zespołowej dla osiągnięcia zwycięstwa, co staram się teraz wykorzystać w trakcie kampanii, gdzie gramy zespołowo dla dobra gmin powiatu skarżyskiego, jako kandydaci z Prawa i Sprawiedliwości. A czy warto na mnie oddać głos niech zdecydują Wyborcy, ja tylko mogę ze swojej strony obiecać uczciwość i ciężką pracę z miłości do ziemi i ludzi wśród których żyje na co dzień i o których dbam jako lekarz.

Na koniec pytanie Kto Pana zdaniem po wyborach zostanie Starostą?

Starostę wskaże nowo wybrana Rada Powiatu, zapewne zostanie jeden z 19 radnych. Wierzę, że tym razem będzie to kandydat z naszego ugrupowania. Warto zauważyć, że w Polsce dopiero od 2-3 lat, kiedy we władzach centralnych nastąpiły zmiany, a PiS realizuje swój program u ludzi pojawiła się NADZIEJA. NADZIEJA na lepsze jutro, na rozwój swoich firm, znalezienie pracy, na godne życie RODZINNE. Bo tak jak dla Was, tak i dla mnie – doświadczonego już człowieka, najważniejszym zadaniem, ale także miłością jest RODZINA. Zdrowa, mogąca realizować się tutaj, która na starość zadba o swoich dziadków i rodziców. Do tego potrzebne są skuteczne rządy, bez konfliktów, bez sensacji. Rządy ludzi odpowiedzialnych, którzy od wielu lat żyją wśród Was i znają wasze problemy – bo są one równie naszymi problemami. Dlatego starostą powinien zostać człowiek, który wprowadzi nową energię na ziemię skarżyską i przyniesie pozytywne zmiany.

 

Dziękujemy za rozmowę

 

 

Może Ci się również spodoba

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial