22.1 C
Nowy Jork

XIII Sesja Rady Miasta. Radny prosi o zgodę na zwolnienie z pracy, Prezydent Myszka przyznaje się do błędów, absencja Prezydenta Kröniga

Published:

XIII sesja

Prezydent Konrad Krönig przyzwyczaja powoli mieszkańców do odmiennego, w stosunku do swojego poprzednika, sposobu zarządzania czasem swojej pracy. Roman Wojcieszek podczas 8 letniej kadencji nie pojawił się na Sesji Rady Miasta zaledwie kilka razy . Prezydent Konrad Krönig od początku swojej kadencji, która do tej pory trwa 9 miesięcy, już powoli zbliża się do wyniku poprzedniego prezydenta w ilości opuszczonych Sesji. Dzisiaj było podobnie – zabrakło Prezydenta Konrada Kröniga a w jego imieniu zabierał głos jego zastępca Krzysztof Myszka. Obecny prezydent jednak dużo więcej podróżuje niż poprzedni szef magistratu. Dziś podczas swojej nieobecności na Sesji Rady Miasta był na Podkarpaciu gdzie starał się realizować wizję, którą nakreślił podczas kampanii wyborczej – czyli przyciągnięcie do miasta inwestorów.

Radny Marcin Piętak poruszył temat środków, które Urząd Miasta powinien pozyskać z Ministerstwa Edukacji na pokrycie odpraw dla zwalnianych nauczycieli, którzy stracą pracę z powodu wprowadzonych przez Prezydenta Kröniga zmian w organizacji skarżyskiej oświaty. Prezydent Myszka przyznał, że wina za niezłożenie w terminie wniosku ciąży również na nim.

Marcin Piętak zasugerował również możliwość przejęcia przez Gminę Skarżysko od Skarbu Państwa działki, na której znajduje się parking przy ulicy Szydłowieckiej oraz Wiejskiej aby umożliwić odnowienie parkingu w przyszłości.

Radny Konrad Wikariusz zwrócił uwagę na fakt niewłaściwego zachowywania się niektórych mieszkańców na Placu Staffa w godzinach wieczornych i nocnych.

Radny Artur Mazurkiewicz pytał o dalszy los budynku po gimnazjum przy ul. Słowackiego.

Radny Mariusz Bodo oraz Bogusław Ciok pytali o przyszłe losy lodowiska.

 

Radni przyjęli również uchwały m.in. o sprzedaży 1/2 nieruchomości przy ul. 3go Maja 107, wystąpieniu do Wojewody o przekazaniu na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod drogę wewnętrzną przy ul. Ekonomii oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Tuż przed zakończeniem Sesji została podjęta pod głosowanie uchwała w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej na zwolnienie z pracy jednego ze skarżyskich radnych. Zgodnie z Ustawą o Samorządzie Gminnym aby pracodawca mógł zwolnić z pracy radnego, musi wyrazić na to zgodę odpowiednia Rada Miasta, w ławach której zasiada planowany do zwolnienia radny. W przeszłości skarżyskiego samorządu zdarzały się już głosowania nad zgodą na zwolnienie z pracy jednego z radnych. Kuriozum sytuacji polega na tym, że pierwszy raz w historii skarżyskiego samorządu zdarzyło się, że Radny Rady Miasta podczas przedstawiania projektu uchwały w sprawie swojego zwolnienia z pracy poprosił swoich kolegów radnych aby wyrazili zgodę na jego zwolnienie. Wszyscy obecni podczas Sesji Rady Miasta dopytywali jaką to nową pracę zdobył Radny Jacek Ciepiński, że prosił o zgodę na własne zwolnienie z pracy. To pozostaje nadal tajemnicą.

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img