XLI Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego

W czwartek, 28 grudnia br. w sali herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, odbyła się XLI w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Podczas sesji radni przyjęli łącznie 7 uchwał. Między innymi  wyrazili zgodę na  przystąpienie powiatu skarżyskiego w charakterze Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”.

Zanim jednak radni przystąpili do omawiania uchwał w punkcie zapytania i interpelacje radnych o sprawy dotyczące dróg powiatowych na terenie gminy Bliżyn oraz oznakowania pionowego w okolicach boiska sportowego przy ulicy Iłżeckiej w Skarżysku Kościelnym pytali radny Mieczysław Bąk, oraz radny Paweł Wiatr.

Odpowiedzi udzielili radnym – starosta Jerzy Żmijewski, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Dariusz Zarychta oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż.

W punkcie rozpatrzenie i podjęcie uchwał radni wyrazili zgodę na  przystąpienie powiatu skarżyskiego w charakterze Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”.

Powiat Skarżyski w ramach tego projektu będzie odpowiedzialny za budowę wiaduktu z uwzględnieniem ścieżek rowerowych i buspasów oraz przebudowę skrzyżowań. Realizacja zadania nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem powiatu Skarżyskiego a Prezydentem Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Ponadto, po przeprowadzonej analizie sytuacji finansowej szpitala powiatowego radni wyrazili zgodę na umorzenie kolejnych trzech rat wierzytelności należnych powiatowi skarżyskiemu od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu powiatu skarżyskiego. Za tę decyzję podziękował radnym dyrektor ZOZ Leszek Lepiarz.

Pozostałe uchwały przyjęte przez radę dotyczyły:

  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017-2035,
  2. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
  3. określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
  4. nadania statutu Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej,
  5.  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielanych z budżetu powiatu skarżyskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.

źródło:www.skarzysko.powiat.pl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial