XXII Sesja Rady Powiatu

W części roboczej, poniedziałkowej, XXII sesji rady powiatu radni przyjęli m.in. cztery uchwały. Obok uchwał dotyczących zmian w budżecie na 2016 r. i zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2016-2020, radni wyrazili zgodę na wydzielenie ze struktur Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej zadań Działu Żywienia oraz Działu Higieniczno-Sanitarnego i na zlecenie prowadzenia tych zadań podmiotowi zewnętrznemu w trybie postępowania przetargowego. Z analizy przeprowadzonej przez firmę AMG Finanse z Łodzi, twórcy programu restrukturyzacyjnego szpitala, wynika, iż przekazanie usługi żywienia i sprzątania podmiotowi zewnętrznemu przyczyni się do ograniczenia przez szpital wydatków, a tym samym pozwoli na wygenerowanie środków finansowych na obsługę wymagalnych zobowiązań publiczno lub cywilnoprawnych, czy na niezbędne nakłady inwestycyjne bądź modernizację oddziałów. Decyzja rady upoważnia także Dyrektora Szpitala do zawarcia umowy dzierżawy pomieszczeń znajdujących się w budynku jednostki z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej.

sp2

sp3

sp4

Ponadto radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla gminy Skarżysko Kościelne w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pod nazwą „Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego ze ścieżką dydaktyczną”. Miejsce takie ma powstać w Lipowym Polu Plebańskim na obrzeżu Obszaru Natura 2000 „Lasy Skarżyskie”. Powiat na ten cel przeznaczy z budżetu 8 tys. złotych. Teren gdzie ma powstać miejsce rekreacyjno-edukacyjne ze ścieżką dydaktyczną zostanie uporządkowane oraz wykonane zostaną tablice edukacyjne informujące o walorach przyrodniczych pobliskich miejsc. Te działania przyczynią się przede wszystkim do ochrony miejsca jak i do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców.

sp6

sp8

sp7

sp9

sp11

Sesja była także okazją do wyróżnienia młodzieży i ich opiekunów, którzy włączyli się w realizację projektu „Powiatowe Centrum Wolontariatu” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej i Stowarzyszenie Towarzystwo IMPULS. Celem tego projektu była promocja wolontariatu wśród młodzieży. Dzięki zaangażowaniu młodzieży szkolnej udało się stworzyć wiele ciekawych inicjatyw. Jedną z nich było utworzenie grupy osób pracujących w ramach wolontariatu na rzecz rodzin zastępczych i dzieci mających trudności edukacyjne. Młodzież oraz ich opiekunowie otrzymali z rąk starosty Jerzego Żmijewskiego i przewodniczącej rady Bożeny Bętkowskiej podziękowania za wzorową i godną naśladowania postawę.

sp5

Poniedziałkowej sesji towarzyszyła również wystawa twórczości Andrzeja Szlęzaka, którą można będzie od 1 czerwca oglądać w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej.

Andrzej Szlęzak – malarz, rzeźbiarz, płatnerz, szczytnik,mieszkaniec w Skarżysku-Kamiennej. Swoją publiczną twórczość w rzeźbie i malarstwie zapoczątkował w 1975 roku. Brał udział w wielu wystawach, kiermaszach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jego prace można było oglądać m.in. w Krakowie, Lublinie, Dreźnie, Kielcach, Nowej Słupi, Ujeździe, Kurozwękach, Iłży, Opatowie, Nidzicy, Warszawie, Malborku i oczywiście w Skarżysku-Kamiennej. Najbardziej znane i rozpoznawalne prace Pana Andrzeja Szlęzaka to bociany. Jest laureatem kilku nagród i wyróżnień m.in. w konkursie „Ludzie w twórczości Stefana Żeromskiego”, zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Masłowie czy Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej. Ponadto ze swoimi wzorami tarcz i toporów jeździ na coroczną inscenizację Bitwy pod Grunwaldem, gdzie można je oglądać w wiosce rycerskiej.

sp10

źródło: www.skarzysko.powiat.pl

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial