23.3 C
Nowy Jork

XXIV Sesja Rady Powiatu

Published:

30 sierpnia w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się XXIV Sesja Rady  Powiatu.

Wśród interpelujących radnych byli Paweł Wiatr, Mieczysław Bąk i Krzysztof Ligowski.

Pan Paweł zabrał głos w sprawach inwestycji drogowych przy ul. 1-go Maja, Żeromskiego  w Majkowie oraz Jana Pawła II, kolejną sprawą poruszona przez radnego były problemy rolników z dziką zwierzyną niszcząca ich uprawy, ostatnia interpelacja dotyczyła wspólnot gruntowych.

Radny Bąk wymienił oczekiwania co do inwestycji w gminie Bliżyn, poruszył również problem wspólnot gruntowych.

Krzysztof Ligowski zwrócił się  z prośbą o postawienie znaków uniemożliwiającym korzystania z drogi i mostu w Klonowie przez samochody o dużym tonażu.

Wolnych wnioskach i oświadczeniach głos zabrali: radna Renata Bilska, Zbigniew Zaborski, oraz radni miejscy Grzegorz Łapaj, Konrad Wikarjusz i Marcin Piętak.

Radna Renata zwróciła się z prośba by protokoły z Komisji Rewizyjnej odczytywać na początku oraz  w całości na sesji.

Zbigniew Zaborski podziękował za wsparcie Letniej Akademii Karate i tradycyjnie apelował o znalezienie lokalu dla swojego klubu.

Radny Grzegorz Łapaj zabrał głos w sprawie cieku wodnego w dzielnicy Bór, powodujący potopienia pobliskich posesji.

Radny Wikarjusz zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia remontu ulicy Tysiąclecia

Marcin Piętak pytał o szczegóły co do wykonania  inwestycji przebudowy ul. Wiejskiej  i Szydłowieckiej.

Podczas obrad podjęto uchwały dotyczące:

– zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2016-2035,

– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,

– zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których powiat skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,

– zmiany Uchwały Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat skarżyski oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami,

– wprowadzenia zmian w strukturze Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych   w Skarżysku-Kamiennej,

– wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu  z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy  ul. Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej.

 

 

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img