XXVI Sesja Rady Powiatu

20 października w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego  odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu.

Porządek obrad został rozszerzony o prezentacje projektu budowy tunelu pod torami w  pobliżu skarżyskiego dworca PKP.  Koncepcja została przedstawiona w ogólnym zarysie przez przedstawiciela biura projektowo-wykonawczego, Zenona Kubickiego.  Tunel ma połączyć aleję Niepodległości z ulicą Towarową. Jego długość będzie wynosić  108 metrów. W pobliżu tunelu mają również powstać dwa nowe ronda.  Całkowita wartość przedsięwzięcia szacowana jest na ponad 53 miliony złotych. Na pytanie radnego Romana Wojcieszka o zasady finansowania projektu starosta Jerzy Żmijewski odpowiedział, że w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na ten cel  przeznaczono 43,6 mln złotych.  Starosta wspomniał także o porozumieniu między miastem i powiatem o współfinansowaniu inwestycji. – PKP PLK, i to jest jednoznaczne stanowisko pana dyrektora, będzie finansować  tunel na szerokości torów kolejowych – zapewniał starosta Żmijewski. Jeżeli projekt budowy zostanie przyjęty, a wszystkie procedury dopełnione,  terminem realizacji będzie rok  2020.

Podczas sesji interpelacje złożyło trzech radnych. A byli to: Roman Wojcieszek, Mieczysław Bąk i Grzegorz Małkus.

Roman Wojcieszek zapytał starostę o sprzedaż byłej szpitalnej kotłowni. Drugim problemem poruszonym przez radnego była kwestia terenów pod program „ Mieszkanie Plus”.

Radny Bąk powrócił do swojej interpelacji z 30 sierpnia o wzmocnienie drogi w Płaczkowie.

Grzegorz Małkus pytał Zarząd Powiatu o spis z natury oraz o zamknięcie ksiąg bilansowych III-ego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica. Radny chciał się dowiedzieć o los majątku ruchomego i nieruchomego zlikwidowanej szkoły. Grzegorz Małkus – zainspirowany prośbami mieszkańców – pytał również, czy nowa nawierzchnia ulicy Szydłowieckiej i ulicy Wiejskiej jest kładziona na podbudowie ze starych płyt betonowych? Trzecie pytanie radny skierował do wicestarosty Artura Berusa. Dotyczyło ono nagród dla kierowników dwóch zakładów opieki zdrowotnej. Wnioski w tej sprawie złożyły rady społeczne obu zakładów. Grzegorz Małkus chciał poznać dokładne powody braku zgody wicestarosty dla tej inicjatywy.

W wolnych wnioskach i oświadczeniach głos zabrali: Romuald Kowaliński – wójt gminy Łączna, Roman Białek – dyrektor PUP oraz radny Grzegorz Małkus.

Wójt gminy Łączna poruszył dwie sprawy. Pierwszą z nich była informacja o jednogłośnym poparciu przez Radę Gminy w Łącznej pomocy finansowej dla szpitala powiatowego w Skarżysku.  Drugą kwestią była prośba o finansowe wsparcie przez powiat dwóch cyklicznych imprez kulturalnych w gminie Łączna: przeglądu kolęd i pastorałek oraz kiermaszu wielkanocnego.

Roman Białek przekazał informacje o zaangażowaniu Powiatowego Urzędu Pracy  w działania związane z aktywizacją osób długotrwale bezrobotnych.

Grzegorz Małkus w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości  przedstawił oświadczenie dotyczące funkcjonowania skarżyskiego szpitala. Radni PiS wyrazili w nim zaniepokojenie złą sytuacją finansową placówki  – 50 pracowników obsługi szpitala zagrożonych jest utratą pracy.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial