XXVII sesja Rady Powiatu

W sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej odbyła się XXVII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Interpelacje i zapytania radnych

Radny Mieczysław Bąk, w imieniu mieszkańców części gminy Bliżyn, zwrócił się z prośbą do starosty Żmijewskiego o pomoc w negatywnym zaopiniowaniu przedsięwzięcia budowy instalacji paliw alternatywnych i budowy sortowni surowców wtórnych przez spółkę Ekologiczna Energia. Inwestycja jest dużym zagrożeniem dla walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy Bliżyn. – Trudno przewidzieć jakie będą plany właścicieli spółki po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z gminy Bliżyn. Czy spółka podejmie się kosztownego remontu hali? Czy po prostu wystąpi do starosty o zgodę na prowadzenie sortowni odpadów? Tym bardziej, że spółka w karcie informacyjnej przedstawia halę (o powierzchni blisko 5 tysięcy metrów kwadratowych) jak nową. Jakoś nikt nie zwraca na to uwagi – zauważył radny Bąk. Spółka zamierza przez rok przerobić w sortowni 200 tysięcy ton odpadów, zaś na linii produkcyjnej paliw alternatywnych 100 tysięcy ton, co po przeliczeniu daje, że na powierzchni 5 ha powstanie hałda odpadów o wysokości 29 metrów. Dla przykładu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich, które przetwarza odpady Skarżyska i Końskich, w roku 2015 przerobiło tylko 18 tysięcy ton, natomiast całe województwo świętokrzyskie w 2010 r. 204 tysiące ton. – Praktycznie spółka przerabia wszystkie odpady. Są to odpady medyczne, żywność, odpady zwierzęce. Praktycznie cała tablica Mendelejewa. Przerób odpadów na linii produkcyjnej wiąże się z nadmiernym hałasem i zapyleniem. Sortownia z kolei to niesamowity smród, owady i gryzonie – kontynuował Mieczysław Bąk. Całe przedsięwzięcie zagraża skażeniem wód podziemnych, które są głównym źródłem zaopatrzenia dla części Skarżyska i dla Bliżyna. – Z moich doświadczeń wynika, że jednak ta decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych zostanie wydana. Dlatego jest prośba do pana starosty, żeby na tym szczeblu gminnym wydać takie opinie negatywne, żeby pan wójt gminy Bliżyn nie mógł wydać decyzji środowiskowej – zakończył radny Mieczysław Bąk. Zebrano już ponad tysiąc podpisów mieszkańców pod protestami w tej sprawie. Starosta Jerzy Żmijewski zapewnił, że dołoży należytej staranności przy rozpatrywaniu wniosku.  – Będę się starał, aby słuszny interes mieszkańców również popierać jako starosta. Jeden jedyny warunek: jeżeli wszystkie organy administracyjne wyrażą zgodę, ja też będę postawiony pod ścianą – przyznał starosta Żmijewski

Radny Paweł Wiatr podziękował władzom powiatu za wykonanie chodnika wzdłuż ulicy 1 maja (za przejazdem kolejowym). Radny pytał również o perspektywy dalszych remontów drogowych w powiecie. Interpelacja Pawła Wiatra zainspirowała Jerzego Żmijewskiego do szczegółowego przedstawienia planów inwestycyjnych na przyszłe lata. Nienajlepsza sytuacja finansowa powiatu powoduje ograniczenie realizacji zadań. Na rok 2017 zaplanowano więc jedynie remont ulicy Ponurego (powiat ma przeznaczyć na ten cel 2,8 mln zł) oraz remont ulicy Paryskiej (350 tys. zł).  – Powinniśmy w styczniu 2017 r. podpisać umowę z wojewodą na ulicę Ponurego. Razem mielibyśmy 5,6 mln zł. Myślę, że za te środki udałoby się w 95 procentach to zadanie zrobić – stwierdził starosta. Na przyszły rok zaplanowano również: dokończenie drogi w Rędocinie (za kwotę 750 tys. z udziałem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego) oraz rewitalizację Dolnej Kamiennej .

Wolne wnioski i oświadczenia

Dyrektor Mateusz Korzeniowski zaprosił zarząd, radnych oraz wszystkich uczestników sesji Rady Powiatu na uroczystości z okazji 40-lecia Obwodu Lecznictwa Kolejowego, które rozpoczną się 9 grudnia 2016 r. o godz. 12:00 mszą świętą w kościele pw. św. Brata Alberta. Następnie uczestnicy obchodów udadzą się do Szkoły Muzycznej, gdzie o godz. 13:30 zostaną wręczone ordery i odznaczenia. W drugiej części uroczystości wystąpią uczniowie Szkoły Muzycznej w krótkim pokazie artystycznym. Na koniec obchodów przewidziany jest skromny poczęstunek.

Podczas sesji wręczono nagrody Starosty Skarżyskiego i Dyrektora Szpitala Powiatowego dla zwycięzców Letniego Konkursu Krwiodawców.

Starosta Jerzy Żmijewski podziękował radnej Danucie Banaczek za wsparcie finansowe I Powiatowego Biegu Niepodległościowego.

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial