11.2 C
Nowy Jork

XXVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego

Published:

W poniedziałek, 12 grudnia odbyła się, zwołana na wniosek zarządu powiatu, sesja Rady Powiatu Skarżyskiego, podczas której dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w budżecie powiatu.

Zmiany wprowadzone w budżecie na rok bieżący wiązały się m.in. z otrzymaniem przez powiat środków z rezerwy części oświatowej subwencji oświatowej w łącznej wysokości 637.597 zł z przeznaczeniem na doposażenie pracowni fotograficznej w Zespole Szkół Technicznych (40 tys. zł), oraz wypłatę odpraw dla nauczycieli – pozostała kwota. Ponadto wprowadzono do budżetu środki, które powiat otrzymał z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 14.215 zł oraz z umowy dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.000 zł w związku z demontażem w poprzednim roku pojazdów usuniętych z dróg. Te  pieniądze w łącznej wysokości 18.215 zł radni przeznaczyli na potrzeby Wydziału  Komunikacji,  przede  wszystkim na zakup druków. Kwotę 40 tys. zł wygospodarowaną z przebudowy ul. 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej przeznaczono na zakup systemu kolejkowego także do tego wydziału. Zainwestowanie w proponowane rozwiązanie znacznie usprawni działanie starostwa powiatowego. Zwiększono również plan dwóch zadań inwestycyjnych takich jak:

  • Rozbudowa drogi powiatowej nr 0307T w miejscowości Zalezianka o kwotę 35.000 zł
  • Przebudowa drogi powiatowej  nr  0557T  Skarżysko-Kamienna – Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra o kwotę 25.000 zł

ponieważ w wyniku przeprowadzonych przetargów okazało się, że planowane kwoty są niewystarczające do podpisania umów na wykonanie dokumentacji projektowej.

W uchwale wprowadzającej zmiany w budżecie powiatu określono także deficyt budżetu w wysokości 1.398,750 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze spłaty udzielonej pożyczki – kwotą 468.750 zł oraz z wolnych środków w wysokości 930.000 zł

Obie uchwały radni przyjęli jednogłośnie.

źródło: www.skarzysko.powiat.pl

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img