22.1 C
Nowy Jork

XXX Sesja Rady Miasta

Published:

W patio Miejskiego Centrum Kultury odbyła się XXX  sesja Rady Miasta.

W obradach nie mógł wziąć udziału prezydent Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig, który został pilnie wezwany do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Prezydent pojawił się jedynie na otwarciu sesji Rady Miasta. Obowiązek odpowiedzi na interpelacje radnych oraz na pytania obywateli Skarżyska wziął na siebie wiceprezydent Krzysztof Myszka.

Z interpelacją bądź pytaniem do władz miasta zgłosiło się ośmiu radnych: Leszek Golik, Juliusz Bilski, Grzegorz Łapaj, Wiesław Szwajewski, Jacek Ciepiński, Mariusz Bodo, Marcin Piętak oraz Rafał Lewandowski.

Leszek Golik powrócił do swojego  pytania, które zadał prezydentowi podczas poprzedniej sesji. Radny pytał wówczas o możliwość finansowania  przez gminę zabiegów in vitro. Przewodniczący Rady Miasta poruszył również problem nieprawidłowości podczas głosowania nad budżetem obywatelskim. Ostatnią sprawą podjętą  przez Leszka Golika była kwestia przygotowania władz Skarżyska do zmian w edukacji, które mają niebawem nastąpić w całej Polsce.

Radny Juliusz Bilski pytał prezydenta Myszkę o możliwość zamontowania ławek na przystankach autobusowych dla mieszkańców osiedla Książęce. Wiceprezydent zapewnił, że ten problem będzie analizowany w przyszłości.

Grzegorz Łapaj poruszył temat braku biletu czasowego w ofercie skarżyskiego MKS. Radny zauważył, że jazda z przesiadką – przy braku biletu czasowego – generuje podwójne koszta przejazdu.

Radny Wiesław Szwajewski  – w imieniu mieszkańców osiedla Przydworcowe – poruszył problem braku oświetlenia na Plantach przy ulicy Zielnej. Od czasu zuchwałej kradzieży opraw w tym miejscu panują egipskie ciemności. Radny zaapelował o jak najszybsze rozwiązanie problemu. Prezydent Krzysztof Myszka w odpowiedzi zapewnił, że problem zostanie rozwiązany do końca roku.

Radny  Jacek Ciepiński wyraził swoją wątpliwość co do jakości protokołów z  posiedzeń Rady Miasta. Poprosił również – ironicznie – wiceprezydenta o przekazanie nieobecnemu Konradowi Krönigowi  ulotki  o korupcji  politycznej.

Dwa pierwsze pytania radnego Mariusza Bodo dotyczyły interpelacji zgłoszonych na poprzedniej sesji. Radny chciał się dowiedzieć na jakim etapie jest projekt budowy przepustów wodnych, które odprowadzałyby wody opadowe  z  os. Pogorzałe. Drugą interpelacją radnego, było pytanie o sprawę Miejskich Usług Komunalnych. – Jaką przyszłość widzi Pan Prezydent przed tą firmą – pytał radny. – Czy w wyniku wygrania przetargu przez firmę z Końskich przewidywane są zwolnienia pracowników MUK? A może likwidacja spółki? Mariusz Bodo poprosił prezydenta miasta o szczegółową odpowiedź na piśmie w tej sprawie. Kolejnym tematem poruszonym przez radnego była kwestia braku dofinansowania przez miasto zakupu sprzętu dla szpitala powiatowego. W odpowiedzi na to pytanie Ewa Pawełczyk – skarbniczka miasta – przypomniała, że Skarżysko wsparło placówkę przez umorzenie zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości. Radny zauważył jednak, że wsparcie w wysokości 10 tys. złotych dla szpitala, który jest dobrem wspólnym, nie stanowiłoby dla budżetu gminy zbyt dużego obciążenia. Na koniec Mariusz Bodo zadał szereg pytań o skarżyski MKS. Radny pytał: o przetarg na remont budynku MKS oraz o szczegóły umowy. Chciał się również dowiedzieć, ile kosztowały nowe stroje kierowców oraz ile kilometrów w miesiącu wrześniu przejechały, tu cytat, „nowe, szesnastoletnie Neoplany”?  Na wszystkie pytania radnych o MKS prezydent Myszka zobowiązał się odpowiedzieć na piśmie w najbliższej przyszłości.

Radny Marcin Piętak podziękował naczelnikowi Żebrowskiemu za pomoc w rozwiązaniu problemu kolizyjnego skrzyżowania ulic: Zielnej i Rejowskiej, a radny Rafał Lewandowski pozytywnie odniósł się do dwóch inicjatyw, które miały miejsce w Skarżysku-Kamiennej: Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego oraz Pracowni Miast.

W wolnych wnioskach i oświadczeniach głos zabrał Jacek Ciepiński, który pytał o remont ulicy Pułaskiego.

Ponadto z podziękowaniami za pomoc przy organizacji Międzynarodowego Turnieju Karate wystąpił Zbigniew Zaborski. W jego imieniu wiceprezydent Myszka wręczył pamiątkowe dyplomy osobom, które pomogły w organizacji zawodów. A byli to: Bożena Bętkowska – Przewodnicząca Rady Powiatu oraz radni – Marcin Piętak, Bogusław Ciok oraz Adam Ciok.

Na koniec tej części obrad wystąpił Konrad Wikarjusz. Radny pytał, ile kosztowała organizacja akcji społecznej Pracownia Miast?

Podczas sesji radni przegłosowali wszystkie uchwały.

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img