XXXVI Sesja Rady Miasta

Za nami XXXVI sesja Rady Miasta. Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00. Sesję rozpoczęło uroczyste wręczenie przez prezydenta Konrada Kroniga i przewodniczącego Rady Miasta Leszka Golika wyróżnień dla najlepszych sportowców – tenisistów ze Skarżyska. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia i przyjęciu porządku obrad, radni wysłuchali sprawozdania z działalności prezydenta miasta w okresie międzysesyjnym. Przedstawił je zastępca prezydenta Skarżyska, Krzysztof Myszka. Zaraz potem radni zadawali pytania.

 

Radny Mikołaj Kwaśniak prosił o informacje na temat stanu przygotowań do likwidacji targowiska Manhattan.

– Cały czas procedura trwa zgodnie z ustaleniami. Na dziś mogę powiedzieć, że te kwestie finalizujemy – mówił prezydent Konrad Kronig.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rafał Lewandowski pytał o tunel , który ma powstać w Skarżysku, konkretnie o to, kiedy realnie ruszą prace.

– Miasto jako strona brała udział w rozmowach. Ta inwestycja jest potrzebna, jest mowa o tunelu pieszo-rowerowym, ale uważamy że ważny jest też ruch kołowy. Co do terminu realizacji, zakończenie budowy tunelu przewidywana jest na koniec 2019, 2020 roku. To są duże inwestycje, więc nie jest to wcale odległy termin – odpowiadał prezydent miasta.

– W grę wchodzi tunel pieszo-kołowy, będzie też przebudowa dworca i budowa parkingów. Inwestorem ma być PKP – dodał zastępca prezydenta Andrzej Brzeziński.

Radny Janusz Ordyński pytał o prowadzoną na terenie Bernatki wycinkę krzaków.

– Mamy do czynienia z wstępnym początkiem prac dla powstania przyszłego parku. Wycinką zajmuje się firma ze Skarżyska, która już korzysta ze środków inwestora – mówił prezydent Skarżyska.

Radny Henryk Piętak pytał o głosowaną dziś uchwałę o zmianach w budżecie gminy, łączyć się to będzie ze zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych. W związku z tym pytał o planowaną od lat budowę kanalizacji deszczowej na ulicy Ponurego.

– Od 1 stycznia nieoczekiwanie zostały zwiększone ulgi podatkowe dla spółek kolejowych, samorządy nie wiedziały o tym, dopiero gdy spółki kolejowe składały zmniejszone deklaracje podatkowe, stąd mniejsze wpływy do budżetu.

Radny pytał również o przyczyny zmniejszenia subwencji oświatowej.

– O tym jaką gmina otrzyma subwencję oświatową decyduje algorytm. Praktycznie żadna gmina nie ma wpływu na to, jakie wartości we współczynnikach będą przyjęte. Te dane są zmienne. Subwencja została zmniejszona o 400 tysięcy złotych – mówił zastępca prezydenta Skarżyska, Krzysztof Myszka.

Radny Marek Gąska pytał o możliwości wprowadzenia na terenie gminy tzw. mieszkań chronionych.

– Znam tą sprawę, mieszkańcy zwracali się o pomoc. Daje nam to do myśleia, będziemy jeszcze nad tym debatować – odpowiadał Konrad Kronig.

Radny Leszek Golik pytał dlaczego zaakceptowana przez wojewodę lista zawierająca dofinansowanie infrastruktury drogowej na terenie miasta na 2017 rok została ostatecznie zmieniona – obniżono kwotę środków na ten cel, czy jest to wina gminy.

– Sytuacja wzbudziła nasz lekki niepokój, planowaną inwestycję i tak mamy zamiar wykonać – mówił prezydent miasta.

– Rzeczywiście pojawił się problem. Pod koniec roku 2016 pojawiła się lista, gdzie zaproponowana przez nas inwestycja, otrzymała znacznie mniejsze środki. Co się zadziało, trudno mi powiedzieć,. Do gminy nie wpłynęło żadne pismo o tym, że mamy coś dodać, uzupełnić. Zwróciliśmy się do wojewody o wyjaśnienia. Dostaliśmy odpowiedź, z której wynika, że główny wpływ na ostateczną listę miały głosy komisyjne. Nie wiem co się stało z tymi pieniędzmi. Wojewoda zapewnia, że jeżeli będą środki po przeprowadzonych przetargach, to dofinansowanie może wzrosnąć. – odpowiadał zastępca prezydenta miasta Krzysztof Myszka.

Radny Juliusz Bilski zwrócił uwagę, że od 1 stycznia wprowadzono nowe zasady opłat za wycinkę drzew i krzewów. Rada Gminy za pomocą uchwały określa wysokość stawek opłat. Jeżeli rada miasta nie podejmie takiej uchwały, będą obowiązywać najwyższe kwoty. Apelował o przygotowanie odpowiedniej uchwały.

– Dziękuję za zwrócenie uwagi, kwestią czasu jest podjęcie stosownej uchwały w naszej gminie – odpowiadał prezydent Kronig.

Radny Mariusz Bodo ponownie dopytywał o kwestie związane ze skarżyskim MKS, m.in. o to czy inwestycja termomodernizacji budynku MKS została odebrana bez uwag, ile kosztowały usługi kancelarii prawnej dla MKS, czy w roku 2015 Spółka zaciągała jakieś pożyczki, kredyty, jeżeli tak to na jaki cel, jaką kwotę, ile wydano środków na umowy cywilno-prawne w 2015 i 2016 roku.

Do spraw dotyczących MKS, na piśmie ustosunkuje się prezes Spółki, Bartosz Iskra.

Radny Artur Mazurkiewicz pytał dlaczego budynki, gdzie znajdują się: Szkoła Podstawowa nr 9 i Gimnazjum nr 2 nie zostały uwzględnione w Termomodernizacji Obiektów Użyteczności Publicznej.

– Na tą chwilę biorąc kwestie proceduralne jest już za późno, by te budynki uwzględnić, ale są kolejne nabory i można się wówczas nad tą sprawą pochylić – odpowiadał prezydent miasta.

Radny Konrad Wikariusz apelował o utworzenie w Skarżysku Dziennego Domu Seniora. Gmina może na ten cel uzyskać dofinansowanie z programu Senior +. Zwiększono kwoty na utworzenie i wyposażenie takich placówek. Zdaniem radnego miast powinno złożyć ofertę w konkursie w roku bieżącym.

– To jest poważna kwestia, planujemy i planowaliśmy włączyć się do tego programu. Plany są ambitne i mam nadzieję że taka placówka pojawi się w Skarżysku – mówił Konrad Kronig.

– Tym tematem zajęliśmy się półtora miesiąca temu. Została przemyślana nowa lokalizacja dla Klubu Seniora – w centrum miasta, na osiedlu Milica, zostało wygospodarowane pomieszczenie z trzema lokalami. Myślę że złożymy odpowiedni wniosek do Urzędu Wojewódzkiego. Mam nadzieję, że uzyska merytorycznie wysoką ocenę i wszystko się uda w tym roku – mówił prezydent miasta.

Radny Grzegorz Łapaj apelował o wprowadzenie zniżek dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności. Chodzi o zniżki w instytucjach miejskich. Obecnie tylko w MKS jest 50 procentowa ulga dla dzieci niepełnosprawnych, pozostałe usługi nie uwzględniają tej grupy mieszkańców Skarżyska. Nie mogą skorzystać z basenu czy lodowiska ze względu na sytuację materialną.

– Jest to temat wart uwagi, nad którym powinniśmy się pochylić – mówił Konrad Kronig.

Radny Wiesław Szwajewski pytał o zepsutą kamerę na skarżyskich plantach, dlaczego uszkodzona kamera nie została naprawiona.

– W jednym roku nie wymienimy całego monitoringu, w skali 3 lat jesteśmy w stanie to zrobić. Jest dużo interwencji radnych, mieszkańców. Będziemy to robić etapami – mówił prezydent miasta. Radny Marcin Piętak pytał o możliwości modernizacji kortu na Plantach.

– Byłoby warto, ale pamiętajmy że środki budżetowe są ograniczone. Finanse są na tyle w dobrej sytuacji, że spokojnie śpimy, ale martwi nas zmniejszona subwencja i wpływy z podatków. To wiąże się z decyzjami rządowymi, na które nie mamy wpływu, ale jest to centrum miasta, jeżeli uda się wygospodarować środki na ten cel, to na pewno taką modernizację przeprowadzimy.

W dalszej części sesji Rady Miasta dyrektorzy miejskich jednostek przedstawili informacje z ich działalności. Poinformowano o realizacji skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta w II półroczu 2016 roku.

Radni podjęli uchwały w sprawach:

1/ Zmian w budżecie gminy Skarżyska – Kamiennej na 2017 rok.

2/ Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska – Kamiennej na lata 2017 – 2031 3/ Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 w gminie Skarżysko – Kamienna.

4/ Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w 2017 roku.

5/ Powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Książęce w dniu 26 marca 2017 roku.

6/ Zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej

7/ W sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Skarżysku.

źródło: www.um.skarzysko.pl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial