Zabytek Zadbany

Ruszył konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nadzorem Generalnego Konserwatora Zabytków pod hasłem „Zabytek Zadbany”.

Skierowany jest do tych właścicieli obiektów zabytkowych, którzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania. Procedury konkursowe realizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa. Zgłoszenia obiektów mogą składać Ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, kierownicy delegatur WUOZ oraz konserwatorzy samorządów i działający z upoważnienia WKZ.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa (www.nid.pl). Termin składania wniosków to 31 stycznia 2018 r. (sekretariat konkursu: NID Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. 11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn; decyduje data stempla pocztowego).

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial