Zbrodnia katyńska

Rok 1940
Masowy mord w Katyniu, to komunistyczna zbrodnia wykonana na polskich oficerach broniących granic Ojczyzny podczas działań wojennych rozpętanych 1 września 1939 roku. Było to innymi słowy rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzickich zdradziecko podpisanych przez Stalina.
Wyrok politbiura
Decyzja o mordzie na Polakach w Katyniu, zawarta została jako tajna uchwała Biura Politycznego w dniu 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska). Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z niemieckiej broni krótkiej typu Walter, dokonała radziecka policja polityczna NKWD. W latach 1940–1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, lecz w dniu 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni okresu stalinizmu wykonana na Polakach.
Ofiary Katynia
Ofiarami zbrodni byli oficerowie, podoficerowie oraz żołnierze szeregowi Wojska Polskiego. Byli to także, pochodzący z rezerwy naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych zawodów, którzy po agresji ZSRR na Polskę, uzgodnionej paktem Ribbentrop- Mołotow, zostali w różnych okolicznościach rozbrojeni i zatrzymani przez Armię Czerwoną jako jeńcy wojenni. Warto też pamiętać, że zamordowano wówczas kilkutysięczną grupę funkcjonariuszy Policji Państwowej i żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej i Służby Więziennej. Poza tym wśród katyńskich ofiar było przeszło 7 tysięcy osób cywilnych, policjantów i oficerów bez statusu jeńca, osadzonych w więzieniach na terenie okupowanych przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Rodziny ofiar zbrodni przebywające na tych terenach polskich kresów, wysiedlono w kwietniu 1940 roku do Kazachstanu na podstawie uchwały Biura Politycznego KC WKP(b) z dnia 2 marca 1940 roku podjętej na wniosek Ławrientija Berii i Nikity Chruszczowa.
Polskie groby
Ofiary zbrodni katyńskiej, pogrzebano w masowych grobach w Katyniu, Miednoje Piatichatkach, Charkowie i Bykowni. Przypuszcza się, że około 6–7 tysięcy ofiar, spoczywa w innych nieznanych miejscach na terenie Białorusi. Rozstrzeliwań dokonywano w ścisłej tajemnicy, ale już w 1943 roku ujawniono zbiorowe groby w Katyniu koło Smoleńska. Zbrodnia ta, ze względu na jej ideologiczne umotywowanie względami klasowymi i narodowymi, jest według oceny prawnej ogromną zbrodnią przeciwko narodowi polskiemu. Uznawana jest też ona za ludobójstwo. Polska ocena prawna zbrodni jest odrzucana przez Rosję,
Ale my jako polski naród, pamiętamy o naszych rodakach złożonych w grobach na nieludzkiej ziemi Katynia.

Ewa Michałowska- Walkiewicz

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial