16.4 C
Nowy Jork

ZEORK – historia

Published:

Spółka Akcyjna pod nazwą Zjednoczenie Elektrowni Okręgu Radomsko – Kieleckiego została utworzona w 1928 roku. Powołanie przedsiębiorstwa zajmującego się wytwarzaniem i przesyłaniem energii elektrycznej wynikało z potrzeby elektryfikacji regionu. Spółka prowadziła działalność na obszarze województwa kieleckiego oraz części województw, lubelskiego i warszawskiego.

skar3

Największym osiągnięciem tego okresu było wybudowanie nowoczesnego systemu przesyłu energii wykorzystującego prawie wyłącznie polskie zdobycze techniczne. Spółka podejmowała również przedsięwzięcia, które miały decydujący wpływ na rozwój systemu energetycznego w przedwojennej Polsce, jak np. budowa pierwszej w kraju linii przesyłowej 150kV Mościce-Starachowice. W okresie powojennym firma kilkakrotnie podlegała reorganizacji. W latach 1945-1950 funkcjonowała jako Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Radomsko – Kieleckiego z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej.

skar1

W roku 1958 zmieniono nazwę na Zakład Energetyczny w Skarżysku – Kamiennej w ramach ZakładówEnergetycznych Okręgu Wschodniego, a potem Wschodniego Okręgu Energetycznego. W 1989 roku zakład ten otrzymał status samodzielnego przedsiębiorstwa państwowego, a w 1993 roku został przekształcony w spółkę akcyjną, która w 1995 roku przyjęła aktualną nazwę Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko – Kieleckiego S.A., w skrócie ZEORK S.A.

Przyjęty przez Radę Ministrów 28 marca 2006 roku „Program dla elektroenergetyki” określił nowy sposób konsolidacji spółek dystrybucyjnych. Pierwszym krokiem było powołanie w listopadzie 2006 roku spółki PGE Energia S.A. W dniu 29 grudnia do spółki PGE Energia S.A. wniesiono 85% akcji ośmiu zakładów energetycznych, czyli Lubelskich Zakładów Energetycznych S.A., Zakładu Energetycznego Białystok S.A., Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren S.A., Zakładów Energetycznych Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A., Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A., Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego S.A., Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. i Spółki Łódź-Teren S.A. oraz Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Właścicielem pozostałych 15% akcji wyżej wymienionych spółek pozostał nadal Skarb Państwa.

30 czerwca 2007 roku w Spółce ZEORK S.A. zakończony został proces związany z prawnym wydzieleniem operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), zgodnie z wymogami Ustawy Prawo energetyczne.

ZEORK S.A wniósł aportem do ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. zorganizowaną część przedsiębiorstwa (Przedsiębiorstwo Sieciowe) związaną ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej oraz wykonywaniem zadań operatora systemu dystrybucyjnego.

Decyzją z dnia 30 czerwca 2007 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył Spółkę ZEORK Dystrybucja Sp. z o. o. operatorem systemu dystrybucyjnego. W związku z tym od 1 lipca 2007 roku funkcję niezależnego operatora systemu dystrybucyjnego pełni Spółka ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.

Po wejściu w skład Polskiej Grupy Energetycznej nazwa firmy została zmieniona na PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko – Kieleckiego S.A.

W wyniku konsolidacji Spółek Sprzedaży Detalicznej w ramach Polskiej Grupy Energetycznej S.A. nastąpiło połączenie Spółki PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko – Kieleckiego S.A. (jako spółki przejmowanej) ze Spółką PGE Obrót S.A. (jako spółką przejmującą).

Od dnia 1 września 2010 roku – dawna Spółka PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko – Kieleckiego S.A. funkcjonuje jako PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku -Kamiennej.

źródło:www.pge-obrot.pl

 

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img