Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”

Niebywale koncerty

Nasza redakcja, została zaproszona na koncert zespołu Śląsk do Amfiteatru Kadzielnia w Kielcach. Przybliżmy zatem dla naszych czytelników historię tego cudownego zespołu. Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, im. Stanisława Hadyny, to jeden z największych polskich zespołów folklorystycznych, założony w dniu 1 lipca 1953 roku, przez Stanisława Hadynę i Elwirę Kamińską. Siedziba tego zespołu mieści się w pałacu w Koszęcinie.

Prestiżowy zespół polski

Pierwotna nazwa zespołu brzmiała, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Śląsk”. W latach 1953 – 1957, zespół ten tworzyło ponad stu chórzystów i tancerzy. Większość z nich nie była profesjonalistami i wcześniej nie miała związków z szerszą edukacją muzyczną. W założeniach jednak organizatorów tego zespołu, było aby liczył on ponad 300 dobrze wyedukowanych osób. W chórze miało śpiewać ponad 140 osób, 60 osób miało tańczyć w balecie i 80 osób miała liczyć orkiestra. Początkowo założyciel tego zespołu, osiągnął jednak tylko połowę z zakładanej liczby artystów. Ponad połowa osób w zespole w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, miała wykształcenie podstawowe, a tylko niewielka część miała ukończoną szkołę średnią. Stanisław Hadyna został oficjalnie powołany na kierownika artystycznego zespołu jeszcze w marcu 1953 roku. Towarzysząca mu przez szereg lat Elwira Kamińska, otrzymała stanowisko choreografa.

Teksty pana Pyzika

Teksty do wielu utworów wykonywanych przez Śląsk, pisane były przez Zdzisława Pyzika. Premiera pierwszego koncertu tego zespołu, odbyła się dnia 16 października 1954 roku w Teatrze Śląskim w Katowicach. Pierwszy oficjalny występ Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” odbył się 6 listopada 1954 roku w Warszawie, w Hali Mirowskiej z okazji 37 rocznicy rewolucji październikowej. Wcześniej odbył się nieoficjalny koncert w katowickim parku Kościuszki, natomiast jeszcze wcześniej odbyły się dwa zamknięte koncerty dla delegatów Stalinogrodzkiej Konferencji PZPR oraz dla Zespołu Pieśni i Tańca Chińskiej Armii Narodowo-Wyzwoleńczej.

Jedynie folklor śląski

Zespół początkowo prezentował tylko folklor śląski. Były to w szczególności tańce i pieśni Górnego Śląska, Ziemi Cieszyńskiej i Beskidzkiej. Później wykonywał zespół ten także inne polskie pieśni i tańce, w tym związane z folklorem małopolskim czy kujawskim. Obecnie w repertuarze zespołu znajdują się również pieśni i tańce wszystkich polskich regionów, a nawet opery czy też oratorium. Zespół „Śląsk” spełnia również rolę kulturotwórczą, poprzez realizację utworzonego w 2010 roku, projektu Śląski Ogród Kultury, którego intencją jest utworzenie w siedzibie zespołu aktywnego centrum kulturowego.

Nasza redakcja w cudowny sposób dzięki Zespołowi Śląsk, została przeniesiona w czar polskiego folkloru.

 

Ewa Michałowska -Walkiewicz

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial